Calitate a vieții

37

Un viitor pentru cultura independentă

Ajutor de stat pentru operatorii culturali din sectorul independent-privat, în condițiile suspendării activității acestora pe termen nedefinit. Sprijin pentru relansarea producției culturale în condițiile revenirii treptate a publicului la evenimentele cu prezență fizică.

Efectul negativ major al pandemiei asupra domeniului cultural este evidentcu atât mai mult în România, unde dependența de evenimentele cu participare fizică e majoră, utilizarea noilor tehnologii- a digitalului în primul rând - în oferta culturală e precară, iar sectorul independent-privat e lipsit de un cadru de sustenabilitate și e puternic condiționat economic de coexistența cu sectorul public în orașele cu potențial de consum.

Acest efect esteunul pe termen mediu și lung, iar lipsa unei intervenții directe în supraviețuirea sectorului independent-privat riscă să conducă la un colaps generalizat al ofertei culturale și al accesului la produse culturale, dar și pierderea câștigurilor sociale ale culturii, mai ales în comunitățile mic-urbane și rurale, unde sectorul cultural public este oricum absent.   

Scăderea activității în sectorul non-public este evaluată la peste 60%, iar impactul asupra forței de muncă, a serviciilor de suport, a eficienței economice a operatorilor privați este major, cu consecințe și asupra economiilor locale și a vieții comunităților (evenimentele culturale derulate în comunități mici contribuie direct la bunăstarea acestora, prin infuzii de fonduri private, externe bugetelor locale, prin creșterea potențialului turistic, prin intervenție socială sau aport educațional).

Reluarea activității acestui sector e direct dependentă de regândirea producției și de adaptarea la condiții de acces la cultură și de consum cultural într-un context puternic distorsionat de pandemie.

 

Măsura concretă

Sprijinul acordat sectorului cultural vizează două componente, una cu caracter compensatoriu și o alta, de relansare a producției.

Intervenția privește, pe de o parte, o schemă de ajutor de stat menită să compenseze pierderile provocate de condițiile prelungite de protecție sanitară și să asigure păstrarea în circuit a spațiilor culturale (costuri legate de chirie și utilități, compensare pentru întreruperea activității raportată la capacitatea de public a sălilor) și a locurilor de muncă aferente, adresată administratorilor de astfel de spații (teatre, cinematografe, galerii, centre culturale). Același tip de finanțare va acoperi parțial (în condițiile intensității maxime permise pentru ajutorul de stat) pierderile din evenimente anulate, tranziția către digital a producției culturale și creșterea capacității tehnologice a organizațiilor, inclusiv dezvoltarea de platforme de distribuție digitală cu accesibilitate crescută.

Ținând cont de organizarea juridico-fiscală a sectorului, cu o parte semnificativă dintre operatori înregistrați ca ONG-uri fără activitate economică, o parte a sprijinului va fi acordată prin scheme de minimis (cu intensitate maximă de 90% și în limita financiară a cumulului de minimis de 200.000 euro pe o durată de trei ani fiscali), destinate producției culturale și creșterii sustenabilității organizaționale, cu implementare de doi ani. Schemele de minimis vor fi calibrate, ca eligibilitate a costurilor, pentru nevoile specifice ale sectorului cultural și subdomeniilor lui, o prioritate reprezentând-o dezvoltarea componentei de educație prin cultură și extinderea ofertei culturale în afara marilor orașe (inclusiv prin streaming online sau transmisiuni radio-tv). 

O parte din finanțarea necesară va proveni din mecanismul UE de relansare și reziliență, iar o altă parte, de la bugetul de stat, derularea procedurilor urmând practica deja existentă pentru schemele de minimis adresate în prezent sectorului cultural.

 

Impact bugetar

50 milioane de lei

 

Instituția responsabilă

Unitatea de Management al Proiectului (UMP) a Ministerului Culturii; Ministerul Fondurilor Europene.

O Românie fără hoţie

Vezi mai mult

Un stat reformat

Vezi mai mult

Sănătate cu prioritate

Vezi mai mult

Educație ca la carte

Vezi mai mult

Economia pe care țara o merită

Vezi mai mult

Și natură, și infrastructură

Vezi mai mult

Lupta cu sărăcia

Vezi mai mult

Calitate a vieții

Vezi mai mult

Viziunea USR PLUS

Vezi mai mult

40 de angajamente la guvernare

Vezi mai mult