Sorin Dan Clinci

Sunt Sorin Dan Clinci și sunt arhitect, licențiat la Facultatea de Arhitectură și Urbanism din Cluj. Profesez în cadrul propriului birou de arhitectură, fiind în același timp președintele unui ONG activ în inovare urbană și socială și consultant al Ordinului Arhitecților din România pentru concursurile internaționale de arhitectură. Sunt expert european în programul European City Agencies Networking și contribuitor la programe europene centrate pe implicare cetățenească în dezvoltarea urbană și reconversia țesutului urban inert.

Am considerat mereu că implicarea în dezvoltarea urbană nu constă doar în producția de arhitectură ci și în construirea unei comunități active și implicate, care să participe direct în generarea deciziei și în implementarea soluțiilor rezultate din procese de selecție valorică și nu doar pe considerentul eficienței economice (prețul cel mai mic).

Începând cu 2012 m-am angajat în promovarea abordării spațiului public prin concurs deschis. Ca urmare am coordonat din partea Ordinului Arhitecților organizarea și derularea în parteneriat cu Primăria și Consiliul Județean a concursurilor de arhitectură pentru obiective majore pentru municipiul și județul Cluj, un deziderat esențial în încurajarea producției arhitecturale și urbanistice de calitate. Misiunea candidaturii mele este axată pe principiul cetățeniei active ca bază sănătoasă a dezvoltării unui climat comunitar sănătos și inteligent în așezările umane. Dezvoltarea și încurajarea unei guvernanțe urbane bazată pe participare la elaborarea de strategii pe termen mediu și lung și la asumarea comunității în urmărirea implementării acesteia generează atât creșterea coerentă a așezărilor mari, cât și sustenabilitatea celor mai mici.

Consider ca acest lucru se poate realiza prin adoptarea de politici de inovare socială și prin lărgirea înțelegerii implicării în economia generată de noile tehnologii. Propun dezvoltarea de programe care să creeze un mediu în care tineretul să realizeze necesitatea implicării în decizia politică și în dezvoltarea societății. Susțin încurajarea gândirii predictive, anticipative și adaptarea la principiile dinamicii transformării societății și ale tehnologiei, mai degrabă decât la situația existentă. Cred într-o societate mobilă, în care relațiile interumane să fie bazate pe dialog deschis și pe schimb constant de valori intre comunități diverse, atât în interiorul granițelor, cât și în afara acestora.