OBIECTIVELE ALIANȚEI 2020 USR PLUS ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN

Noi credem că Uniunea Europeană este șansa istorică a României la prosperitate, normalitate și stabilitate. România e puternică atunci când Europa e puternică, România e prosperă atunci când Europa e prosperă. Vrem să aducem Europa în România. Vrem conectarea ireversibilă a României la valorile europene ale democrației și statului de drept.

Vrem ca românii să beneficieze pe deplin de siguranța, bunăstarea și prosperitatea europeană. De aceea, ne asumăm un angajament pentru o Românie democratică, prosperă și puternică în Uniunea Europeană, cu trei obiective principale:

  • Recâștigarea încrederii în viitorul României, ca parte a Uniunii Europene, printr-o activitate credibilă, respectată de reprezentare a României în Parlamentul European.
  • Asigurarea dezvoltării economice, prin atragerea de investiții și absorbția de fonduri europene, dezvoltarea agriculturii și satului românesc, a infrastructurii și a antreprenoriatului și crearea de locuri de muncă bine plătite.
  • Bunăstare și creșterea calității vieții, prin asigurarea unor servicii de sănătate, de educație și sociale la standarde europene.

În același timp, vom lupta pentru ca Uniunea Europeană să devină mai puternică și să reziste asaltului populiștilor și naționaliștilor, care profită de slăbiciunile ei pentru a o discredita și a o distruge din interior. Pentru a rezista acestor atacuri, forțele pro-europene trebuie să fie unite, iar Uniunea trebuie să funcționeze mai bine, să fie mai puțin birocratică și mai bine conectată la problemele reale ale cetățenilor.

România poate contribui la o Uniune Europeană mai puternică, folosind experiența și competența candidaților noștri, precum și credibilitatea pe care aceștia o au în relația cu partenerii europeni.

I. JUSTIȚIE ȘI PROTEJAREA DREPTURILOR ROMÂNILOR ÎN UE

O mare parte din progresele făcute de România în reforma justiției și în lupta anticorupție s-au datorat aderării la Uniunea Europeană. UE a pus presiune pentru reformă, a încurajat atitudinea curajoasă a procurorilor și a protejat legislația necesară. DNA, legislația și curajul magistraților au rezistat ani de zile pentru că UE a oferit protecția legitimă, morală și necesară.

România tinde să devină sat fără câini în guvernarea Dragnea. Politicienii vechi vor revenirea la epoca în care furau mult, furau fără să fie prinși, furau fără să le fie teamă că ar putea fi aduși în fața legii.

Europa nu este un sat fără câini. România nu poate fi sat fără câini. Ne angajăm să acționăm în Parlamentul European și la guvernare din 2020 ca să refacem o justiție independentă, curajoasă. Vom activa în Parlamentul European pentru întoarcerea la normalitatea europeană și ne propunem următoarele obiective:

Ne angajăm să acționăm în Parlamentul European și la guvernarea României din 2020 ca să refacem o justiție independentă, curajoasă.

Justiție

MCV EUROPEAN

Statul de drept nu este negociabil, nici la nivel de țară, nici la nivel de Uniune. Propunem crearea unui mecanism orizontal, aplicabil în toate statele membre, de monitorizare a derapajelor față de statul de drept, pe modelul MCV, implementat cu succes în Bulgaria și România.

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ ANTICORUPȚIE

Propunem legislație europeană anticorupție care să uniformizeze la nivelul statelor membre definiția faptelor de corupție, criteriile de integritate pentru accesul în funcțiile publice, dar și regulile comune pentru ca aceia care comit fapte de corupție să nu beneficieze de imunitate.

Ne angajăm la consolidarea unei legislații europene anticorupție solide și la un cadru legislativ de cooperare care să permită cu ușurință combaterea infracționalității, a spălării de bani, a crimei organizate și a terorismului, precum și recuperarea prejudiciilor cauzate de acestea.

Victimele marilor scheme infracționale de spălare de bani, crimă organizată și corupție nu sunt doar indivizi, ci comunități și națiuni întregi, așa cum România devine, încet și sigur, victima PSD, a lui Dragnea și a marilor corupți.

COMBATEREA CRIMINALITĂȚII

Susținem activitatea agențiilor europene relevante pentru combaterea criminalității și cooperarea judiciară transfrontalieră.

MEDIATORUL EUROPEAN

Propunem extinderea competențelor Mediatorului European astfel încât acesta să poată interveni în sprijinul cetățenilor care interacționează cu instituții naționale care gestionează fonduri europene.

INDEPENDENȚA PRESEI

Vrem să inițiem și să consolidăm legi care să ocroteascăavertizorii de integritate, independența presei, accesul la informațiile de interes public; toate sunt complementare și indispensabile actului de justiție.

DREPTUL LA BUNA ADMINISTRARE

Propunem extinderea aplicabilității dreptului la buna administrare în relația dintre cetățeni și instituțiile naționale care gestionează fonduri europene.

Schengen și protejarea frontierelor

ROMÂNIA ÎN SCHENGEN

Vrem România în Schengen și vom contribui la securizarea granițelor țării, care vor deveni și granițele spațiului Schengen.

SECURIZAREA FRONTIERELOR UE

România are a doua graniță, ca dimensiune, a Uniunii Europene și de importanță maximă, ca poziționare geostrategică. Avem deja un rol important în securizarea frontierelor UE, pe care trebuie să îl consolidăm și să îl extindem, în baza experienței dobândite în timpul guvernului Cioloș, când România a devenit unul dintre principalii contributori ai Frontex, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă.

Drepturile europene ale cetățenilor români

PROTEJAREA DREPTURILOR ROMÂNILOR ÎN UE

Peste 3 milioane de români trăiesc și lucrează în țările Uniunii Europene. Susținem în Parlamentul European respectarea drepturilor cetățenilor români în UE, în calitate de cetățeni europeni. Avem dreptul de a munci oriunde în UE, avem dreptul la libera circulație, avem dreptul de a presta servicii oriunde în UE. Nu trebuie ca aceste drepturi să fie încălcate în numele unor acuzații nefondate de pretins dumping social. (exemplu: transportatorii români trebuie să beneficieze de aceleași condiții pentru desfășurarea activității ca ceilalți operatori economici europeni).

DREPTURILE CONSUMATORULUI

Cetățenii români au aceleași drepturi ca orice alt consumator european. De aceea susținem dezvoltarea de noi mecanisme destinate comparării calității produselor și serviciilor oferite pe Piața Internă. Nu putem accepta pe piața din România produse de o calitate inferioară față de cele comercializate în restul UE.

Sprijin pentru societatea civilă care apără valorile europene

MĂSURI DE SPRIJIN

Susținem măsuri de sprijin al societății civile, precum Instrumentul European al Valorilor, care finanțează ONG-uri din UE care se bat pentru protejarea valorilor europene și se luptă cu abuzurile împotriva democrației și statului de drept.

MECANISME DE CONSULTARE

Susținem introducerea de mecanisme obligatorii de consultare a cetățenilor cu privire la prioritățile și politicile Uniunii Europene.

II. BUNĂSTAREA SOCIETĂȚII: SĂNĂTATE, EDUCAȚIE, MĂSURI ANTI-SĂRĂCIE

Vrem să le asigurăm românilor acces la servicii de educație, de sănătate și sociale la standarde europene, să reducem sărăcia extremă și să creăm condițiile pentru ca românii să aibă șansa la o viață mai bună acasă, în România.

Tinerii, mai mult decât orice categorie socială și de vârstă, trebuie să fie mai mult sprijiniți. Tinerii continuă să aibă cele mai mari rate ale șomajului, cele mai grele condiții de intrare pe piața muncii și cele mai mari perioade de pre-muncă, trecând dintr-un stagiu de practică neplătit în altul.

Vrem ca românii să aibă șansa la o viață mai bună acasă, în România.

Educație

MAI MULTĂ EUROPĂ ÎN EDUCAȚIE

Uniunea Europeană are nevoie de o recentrare a priorităților strategice spre educație. Vrem ca Parlamentul European să promoveze politici europene de aliniere și creștere a standardelor europene comune în materie de educație, să suplimenteze bugetul european destinat proiectelor în educație și să susțină suplimentarea bugetelor naționale dedicate acestui domeniu.

FONDURI PENTRU SECURIZAREA ACCESULUI LA EDUCAȚIE

Alocarea de fonduri europene la nivelul întregii comunități concentrate către creșterea și securizarea accesului la educație pentru copiii din familiile nevoiașe: decontarea costurilor de transport pe toată perioada școlarizării, reabilitarea unităților de cazare pentru elevii din școlile tehnice și de meserii care locuiesc la distanță.

FONDURI PENTRU INFRASTRUCTURĂ

Susținem creșterea calității învățământului vocațional, tehnic și agricol prin alocarea de fonduri europene suplimentare către programe de dezvoltare a infrastructurii necesare acestui tip de școlarizare (ateliere, sere, laboratoare).

”NIMENI NU RĂMÂNE ÎN URMĂ”

Vrem să creăm la nivelul Uniunii Europene un fond special „Nimeni nu rămâne în urmă” pentru regiunile cu educație deficitară. În România, la țară, dintre oamenii cu vârsta între 25 și 64 de ani, 38% au absolvit doar gimnaziul, 22% au făcut și o școală profesională și mai puțin de 17,5% au terminat liceul. Doar 0,4% din populația din mediul rural urmează cursuri de formare profesională după terminarea școlii.

ERASMUS PENTRU LICEENI

Propunem programul ERASMUS pentru liceeni: burse de mobilitate pentru organizarea și realizarea de programe de schimburi pentru liceeni.

CULTURĂ ȘI ISTORIE EUROPEANĂ

Susținem introducerea, în toate statele membre, în învățământul primar și gimnazial, de conținut educațional axat pe cultura și istoria europeană, cu accent pe unitatea și integrarea europeană a tuturor statelor membre.

GARANȚIA PENTRU COMPETENȚE

Propunem adoptarea, la nivel european, a Garanției pentru competențe - cadrul legislativ care să asigure accesul la competențe cheie aliniate cu nevoile pieței muncii pentru persoanele cu dificultate de acces la formare.

CADRU PAN-EUROPEAN DE EVALUARE

Vrem crearea unui cadru pan-european de evaluare periodică cu metode și conținuturi de evaluare aliniate la testele PISA (Program For International Student Assessment) - inclusiv prin trecerea de la testele cu hârtie și creion la evaluarea computerizată.

EDUCAȚIE FINANCIARĂ

Ne angajăm să elaborăm proiecte de educație a elevilor asupra importanței economisirii și administrării averii personale, precum și integrarea temelor de educație antreprenorială în programa școlară care să le permită tinerilor să își construiască o carieră de antreprenori.

SUPLIMENTAREA GARANȚIEI PENTRU TINERET

Milităm pentru folosirea mai eficientă și suplimentarea garanției pentru tineret, pentru a ajuta tinerii să își găsească locuri de muncă, dar și pentru dezvoltarea unei garanții pentru competențe (descrisă mai sus).

Sănătate

FONDURI PENTRU SPITALE

Susținem acordarea de fonduri europene suplimentare pentru construirea de noi spitale și pentru modernizarea, la standarde europene, a rețelei de spitale existente.

CALITATEA SERVICIILOR MEDICALE

Milităm pentru introducerea de standarde comune europene pentru calitatea serviciilor medicale și pentru managementul din spitale. Acest lucru va crește calitatea serviciilor de sănătate din România și va permite personalului medical să capete siguranța că merită să își facă meseria în țară.

REȚEA DE TRANSPLANT

România nu este membră a niciunei rețele de cooperare regională pentru transplantul de organe. Vrem ca românii să aibă acces la aceste rețele și vom milita la nivel european pentru reguli comune și transparente pentru transplant, care să înlocuiască sistemul corupt actual, bazat pe pile și relații.

SERVICII MEDICALE TRANSFRONTALIERE

Propunem în Parlamentul European extinderea directivei europene pentru servicii medicale transfrontaliere, pentru ca românii să poată beneficia de servicii de sănătate care nu sunt disponibile în țară.

ACCESUL LA MEDICAMENTE ESENȚIALE

Cerem introducerea de reguli europene și standarde minime pentru accesul la medicamente, în special cele esențiale.

PREVENȚIE ȘI EDUCAȚIE

Vrem introducerea de programe europene de nutriție, prevenție și de educație în sănătate.

Antisărăcie

MĂSURI DE COMBATERE A SĂRĂCIEI EXTREME

Propunem măsuri cu fonduri europene pentru activarea pe piața muncii, pentru reducerea abandonului școlar și pentru antreprenoriat social - toate gândite ca instrumente de combatere a sărăciei extreme. Deși România a avut fonduri europene semnificative de intervenție socială (pe lângă bugetul național care merge în același scop), sărăcia extremă nu se ameliorează. Sunt comunități în România, ghetourile urbane și rurale, care nu par a fi în Uniunea Europeană.

FONDURI PENTRU ZONE CU GRAVE PROBLEME SOCIALE

Vrem ca în următorul buget european să existe programe dedicate cu fonduri europene pentru zone cu grave probleme sociale, precum Valea Jiului, Vaslui sau Gorj, care să trateze problemele sociale, economice și de mediu în pachete integrate de măsuri, astfel încât acestea să devină un ajutor real pentru autoritățile locale.

AGENȚIE EUROPEANĂ PENTRU COPII

Propunem crearea unei Agenții Europene pentru copii, incluziune și inovare socială (AECIIS) cu sediul la București.

III. PROSPERITATE EUROPEANĂ ACASĂ, ÎN ROMÂNIA

Ne dorim cu toții să trăim într-o țară la fel de prosperă precum cele din vestul Europei. Uniunea Europeană și fondurile structurale sunt șansa noastră să recuperăm decalajele istorice și să aducem prosperitatea europeană acasă, în România.

Ne propunem ca România să devină membră a zonei euro, acesta fiind un obiectiv strategic, prin care țara noastră va beneficia atât de stabilitate și predictibilitate economică și fiscală, cât și de conectarea de facto la nucleul Uniunii.

Milităm pentru accelerarea îndeplinirii criteriilor de convergență reală și nominală, atât din Parlamentul European, cât și din postura de partide de guvernământ, din 2020. De asemenea, ne vom asigura ca România să fie eligibilă pentru finanțarea reformelor structurale în vederea aderării la zona euro. Acest lucru va permite finanțarea cu bani europeni a creșterii competențelor administrative la nivel central și local și va ajuta România să își atingă cât mai repede acest obiectiv strategic esențial.

Uniunea Europeană și fondurile structurale sunt șansa noastră să recuperăm decalajele istorice și să aducem prosperitatea europeană acasă, în România.

Satul și agricultura

REDUCEREA BIROCRAȚIEI

Birocrația omoară inițiativa în agricultură, de aceea fondurile europene pentru mediul rural trebuie să fie un model de flexibilitate și simplitate, nu să fie birocratizate suplimentar.

GRUPURI DE ACȚIUNE LOCALĂ

Încurajăm Grupurile de Acțiune Locală ca instrument predilect de implementare pentru programele de dezvoltare locală. Acest model de intervenție s-a dovedit mai bun decât birocrația de stat tradițională.

DEZVOLTAREA FERMELOR MICI ȘI MIJLOCII

Sprijinim dezvoltarea fermelor mici și mijlocii prin fonduri europene pentru a consolida un trai decent în mediul rural și pentru a crea valoare adăugată în vederea susținerii economiei locale. În acest sens, vom sprijini, de asemenea, plafonarea subvențiilor pentru fermele mari, concomitent cu mărirea subvențiilor pentru fermele mici și medii.

CADASTRUL NAȚIONAL

Cadastrul național este o prioritate și fondurile europene trebuie să fie folosite împreună cu cele naționale pentru a aduce mediul rural spre rezolvarea acestei probleme structurale, pe care guvernele iresponsabile o tot evită și amână. Este posibil ca, în viitor, nici măcar subvenția automată de la Uniunea Europeană să nu mai vină pentru terenuri fără cadastru. Prin urmare, cadastrarea terenurilor trebuie să fie o prioritate pentru agricultura românească.

TERENURILE AGRICOLE: PATRIMONIU SOCIAL ȘI NATURAL LOCAL

Milităm pentru recunoașterea europeană a terenurilor agricole ca parte a patrimoniului social și natural local și vom susține introducerea dreptului de reglementare națională a tranzacțiilor cu terenuri agricole.

POLITICĂ AGRICOLĂ COMUNĂ

Susținem dezvoltarea în Politica Agricolă Comună a unor instrumente financiare de gestiune a riscurilor cauzate de condițiile climatice și de fluctuația prețurilor pe piață.

Reforma PAC, negociată de Dacian Cioloș când era comisar, a fost doar parțial implementată în România, pentru că guvernele PSD au avut interes să aplice doar acele măsuri favorabile clientelei politice.

Fondurile europene

NEGOCIERI PENTRU BUGETUL 2021-2027

În negocierea următorului Cadru financiar multi anual 2021 – 2027, o miză importantă este dimensiunea totală a bugetului. Statele membre contributoare nete la acest buget se opun propunerii prezentate de Comisia Europeană de creștere a acestuia, în raport cu bugetul multi-anual actual. În plus, în condițiile Brexit-ului, avem nevoie de o poziție fermă și credibilă la nivel european pentru a asigura fonduri suficiente pentru România. De asemenea, ratele de cofinanțare din bugetul european trebuie să rămână la același nivel ca acum (85%) pentru a permite României să reducă decalajele față de restul Europei.

POLITICĂ DE COEZIUNE PUTERNICĂ

Având în vedere tendința la nivel european de a îngheța sau reduce alocările pentru fondurile structurale, milităm pentru păstrarea cel puțin la același nivel a fondurilor de coeziune alocate României și păstrarea unei politici de coeziune puternice a UE care să reducă decalajele între statele membre.

DEBIROCRATIZARE

Debirocratizarea și o relație umană, de respect între stat și cetățean, trebuie să fie priorități pentru fondurile europene care vizează reforma administrației. De aceea, vrem introducerea de proceduri standardizate pentru fiecare program operațional (de exemplu: manual solicitant/beneficiar unic). Rezultatul direct va fi creșterea încrederii beneficiarilor și reducerea necesității recursului la firme de consultanță.

Trebuie să ne concentrăm pe rezultate concrete și nu pe producerea de documente inutile: reducerea semnificativă a cerințelor de raportare de către beneficiari, inclusiv a cheltuielilor reale (folosirea cât mai largă a costurilor simplificate). Cerem reducerea intensității procedurilor de audit de la nivel european și concentrarea acestora pe verificarea rezultatelor proiectelor.

MAI MULTĂ INFORMAȚIE PENTRU BENEFICIARI

Susținem obligativitatea pentru autoritățile centrale de a oferi informații privind accesarea fondurilor europene într-un mod transparent și simplu, pe baza bunelor practici din țări campioane la absorbție, precum Polonia sau Estonia.

Ne angajăm să susținem logistic și financiar autoritățile locale din zonele cele mai defavorizate pentru a le crește capacitatea administrativă și pentru a le permite și acestora să concureze cu șanse egale cu administrațiile din orașele mari. Vrem ca definirea apelurilor de proiecte să fie făcută doar pe baza unei largi consultări cu societatea civilă și mediul antreprenorial.

ACCENT PE BENEFICIARUL FINAL

Trebuie să eliminăm proiectele supra-bugetate care facilitează frauda și care nu se finalizează niciodată. Accentul trebuie pus pe beneficiarul final, adică pe oameni și companii. Acest lucru se poate realiza printr-o strategie de investiție coerentă: conectarea României la infrastructura europeană, aducerea la nivel european a străzilor, școlilor, spitalelor.

ACCES LA PROGRAMELE GESTIONATE DE COMISIE

Pe lângă fondurile de coeziune și dezvoltare rurală, este timpul ca România să beneficieze mai mult de banii europeni din programele sub gestiunea directă a Comisiei Europene. De aceea, milităm pentru introducerea unor cote naționale de finanțare în programele de susținere a cercetării și dezvoltării (Horizon Europe), protecția mediului (Life) și fondul de investiții InvestEU.

România are aproape 5 miliarde de euro disponibile în fiecare an prin politica de coeziune și al doilea pilon al politicii agricole comune. Din păcate, banii fie nu sunt folosiți deloc, fie sunt folosiți greșit.

Gestiunea mai eficientă a fondurilor la nivel național

MONITORIZAREA PROIECTELOR PNDL

Pentru a amâna pierderea de și mai mulți bani europeni, PSD-ALDE au transferat finanțarea multor proiecte de la PNDL pe fondurile europene în ultimii ani.

Vrem denunțăm din Parlamentul European această tentativă colosală de fraudare a fondurilor europene, pentru că aceste proiecte nu îndeplinesc în mare parte condițiile de eligibilitate pentru a fi finanțate din bugetul european. Ceea ce înseamnă că nota de plată va veni peste câțiva ani, atunci când auditurile vor constata neregulile și tot contribuabilul român va trebui să plătească.

COERENȚĂ

Fondurile naționale de dezvoltare și investiții trebuie să fie implementate urmând aceleași reguli și proceduri cu fondurile europene pentru a asigura coerența, pentru a simplifica pentru beneficiari și pentru a împiedica frauda din bugetul național.

SIMPLIFICARE

Sistemul de management al fondurilor europene trebuie radical simplificat și debirocratizat; sistemul bancar și organisme intermediare private, precum organizațiile non-guvernamentale, pot prelua activitățile de consiliere, evaluare a proiectelor, contractare, astfel încât fondurile europene să urmeze nevoile reale de dezvoltare, nu să creeze clientelă artificială. Fiecare român care are o idee de proiect trebuie să găsească simplu și clar informațiile necesare. Competiția între Organisme intermediare multiple (și de stat și private) va face beneficiarul de fonduri europene să fie un client care trebuie servit, nu ultima verigă a lanțului de verificări, cum se întâmplă în sistemul etatist centralizat curent.

Infrastructura rutieră

PROGRAM PENTRU INFRASTRUCTURĂ

Cerem sprijin tehnic european, sub forma unui program JASPERS extins pentru infrastructură, pentru a susține redactarea caietelor de sarcini, pentru a avea reprezentanți în comisiile de evaluare, pentru a monitoriza studii pregătitoare și de fezabilitate, pentru a încuraja firmele puternice de supervizare să se implice în proiectele din România.

MASTERPLAN PENTRU TRANSPORTURI

Ne angajăm să existe fonduri europene suficiente pentru finanțarea Masterplan-ului pentru transporturi adoptat de Guvernul Cioloș in 2016.

NU PIERDEM FONDURI

Propunem ca fondurile nefolosite din cauza incapacității guvernului să se regăsească în bugetele ulterioare pentru a nu penaliza dezvoltarea de ansamblu a țării.

Antreprenoriatul: motor de stimulare a economiei românești și europene

SPRIJIN PENTRU DIASPORA

Sprijinim programe de tip Diaspora Start Up, program co-finanțat de UE, care va susține românii care vor să investească în afaceri în țară.

PROGRAME EUROPENE DE STIMULARE A ANTREPRENORIATULUI

Vrem să inițiem programe de stimulare a creării de IMM-uri și de susținere a afacerilor de familie cu sprijinul fondurilor UE, prin granturi pe principiul co-finanțării 1 la 1 (stat / antreprenor). Susținem programe de internaționalizare a afacerilor (piețe terțe) conduse de antreprenorii români și din regiune, realizate în colaborare cu instituțiile UE și cu sprijinirea agenției de export (Invest Romania).

DIGITALIZAREA COMPLETĂ A ÎNFIINȚĂRII ȘI ADMINISTRĂRII COMPANIILOR

Propunem introducerea de bune practici europene pentru digitalizarea și simplificarea procedurilor de înregistrare și administrare a firmelor, inclusiv prin folosirea tehnologiei blockchain pentru Registrul Comerțului.

ACCESUL ANTREPRENORILOR LA INSTRUMENTE DIVERSIFICATE DE FINANȚARE A CREȘTERII AFACERILOR

Vrem să promovăm măsuri la nivel UE prin care companiile să aibă acces la finanțare pe scară largă de tipul fondurilor de investiții cu capital de risc, în special pre-seed / seed, care să susțină dezvoltarea de start-up-uri.
Propunem un cadru normativ la nivel european pentru încurajarea finanțărilor alternative – crowdfunding, business angels etc.
Ne angajăm să reducem decalajele dintre România și țările din regiune, față de piețele mai dezvoltate, în ceea ce privește utilizarea piețelor financiare (burse de valori) pentru finanțarea afacerilor.

ANTREPRENORIAT CU RESPONSABILITATE SOCIALĂ

Ne angajăm să promovăm și să susținem la nivel european antreprenoriatul social.
Susținem integrarea conceptelor de responsabilitate socială (CSR) în activitatea de antreprenoriat, la nivel național și UE, încă din faza de start-up a afacerilor.
Propunem programe de educație antreprenorială a tinerilor, cu co-finanțare din fonduri UE, care să pregătească viitoarele generații de antreprenori responsabili încă de pe băncile școlii.

ATRAGEREA INVESTIȚIILOR REGIONALE CU SUPORTUL FONDURILOR UE

Susținem crearea de structuri de sprijin a afacerilor (acceleratoare / incubatoare) și a infrastructurii de afaceri (parcuri industriale), cu suportul fondurilor europene, mai ales în regiunile cu investiții reduse.
Sprijinim dezvoltarea de centre regionale de formare și competențe ca infrastructuri deschise de formare de competențe pentru sectorul privat.
Vrem să atragem investiții străine prin promovarea la nivel regional și internațional a avantajelor dezvoltării de afaceri în România consolidând rețeaua externă a agenției de export (Invest Romania).

Inovare

INVESTIȚII GREENFIELD

Susținem în Parlamentul European renașterea industrială a Europei, și implicit a României, pe baza unui model de utilizare eficientă a resurselor materiale și umane. Europa trebuie să mențină și să dezvolte ramurile industriale strategice, iar România trebuie să încurajeze investițiile greenfield sau de retehnologizare de ultima generație, capabile să creeze locuri de muncă bine plătite.

HUB-URI REGIONALE DE INOVARE DIGITALĂ

Propunem dezvoltarea hub-urilor regionale de inovare digitală (DIH) folosind fonduri europene.

CENTRU EUROPEAN DE EXCELENȚĂ ÎN CERCETARE

Propunem crearea unui centru european de excelență în cercetare în domeniul TIC, cu sediul în România, finanțat din fonduri europene.

Dezvoltare sustenabilă și mediu

SECURITATE ENERGETICĂ

Susținem ca România să fie mai bine interconectată din punct de vedere energetic cu restul Europei, să își asigure securitatea energetică și tranziția către un model de dezvoltare sustenabilă bazat pe o combinație de surse energetice echilibrată și structurată strategic, pe modernizarea sistemului în ansamblul său, precum și pe creșterea producției de energie nepoluantă.

ECONOMIE CIRCULARĂ

Sprijinim dezvoltarea durabilă, bazată pe încurajarea economiei circulare, pe valorificarea responsabilă a resurselor solului și subsolului și asigurarea menținerii valorilor naturale și culturale prin rețeaua de arii naturale protejate, administrate și valorificate eficient.

PROTECȚIA FONDULUI FORESTIER

Propunem măsuri europene pentru protejarea fondului forestier, inclusiv crearea unui catalog european al pădurilor virgine, cvasi-virgine, care să recunoască valoarea patrimonială a lor și să asigure protecție sporită a acestora.

Piața muncii și ocuparea

EGALITATE DE ȘANSE

Ca parte a Pilonului European al Drepturilor Sociale (PEDS) vrem să oferim egalitate de șanse și acces pe piața muncii pentru a permite cetățenilor români să participe pe deplin în societate și să aibă o viață activă și independentă.

FELXIBILITATEA MUNCII

Încurajăm formarea pe tot parcursul vieții, precum și flexibilitatea muncii, inclusiv la distanță, pentru a aduce în piața muncii peste 1 milion de oameni care ar putea munci, dar nu au condițiile sau motivația să participe.

INTEGRAREA CATEGORIILOR VULNERABILE

Cerem la nivel european suplimentarea bugetului Fondului Social European+ pentru a finanța măsuri active de ocupare menite să încurajeze mobilitatea și integrarea în piața muncii a categoriilor vulnerabile.

LOCURI DE MUNCĂ BINE PLĂTITE

Folosind reglementările și resursele europene, ne angajăm să contribuim semnificativ atât la detensionarea pieței muncii, cât și la oferirea accesului la locuri de muncă mai bine plătite, care să motiveze românii să rămână în țară.

IV. POLITICA EXTERNĂ ȘI DE SECURITATE

Vrem o politică externă a UE activă, coerentă și conectată la interesele de securitate și economice ale României. Luate individual, statele membre ale UE, chiar și cele mai mari, sunt actori tot mai mici în arena internațională. Împreună, atunci când vorbesc cu o singură voce, sunt o forță mondială. România, prin implicare directă, are șansa să profite de o politică externă ambițioasă a UE.

Susținem promovarea unei comunități strategice la nivel european și transatlantic care împărtășește aceeași înțelegere a amenințărilor de securitate convenționale și neconvenționale (terorism, atacuri cibernetice, dezinformare, schimbări climatice, fluxuri migratorii), a nevoii de a gândi și implementa într-o manieră integrată politica externă și de securitate și politicile publice și economice în general. Vedem nevoia de a asigura o unitate de acțiune și parteneriat între toate instituțiile, comunitățile de afaceri, societatea civilă, între sectorul public și cel privat, între nivelul național și cel european, între nivelul european și cel transatlantic (relația cu SUA și Canada), între UE și NATO, precum și cu integrarea statelor cu aspirații europene din Balcani și Europa de Est.

Vrem o politică externă a UE mai coerentă și mai bine conectată la interesele României.

REPUBLICA MOLDOVA ȘI EXTINDEREA UE

Credem că Republica Moldova are un destin european. Frații noștri din Republica Moldova trebuie să vadă că integrarea europeană înseamnă beneficii concrete, un nivel de trai mai bun, nu doar promisiuni propagandistice. România și reprezentanții românilor în Parlamentul European trebuie să faciliteze și să îndrume apropierea Republicii Moldova de UE, nu doar să ofere alibiuri oligarhilor, așa cum se întâmplă în prezent.

Ca demers imediat, solicităm înființarea unui grup de sprijin pentru Republica Moldova în cadrul Comisiei Europene, similar celui pe Ucraina, care să furnizeze asistență pentru reforme și să asigure finanțarea de proiecte concrete de integrare la nivelul infrastructurii de transporturi, energetice și de comunicații (inclusiv eliminarea costurilor de roaming) și de promovare a contactelor interumane, culturale, educative.

EXTINDEREA UE

Sprijinim evoluțiile democratice din statele din zona balcanică și credem în vocația europeană a acestora. Vom milita ca politica europeană de menținere a stabilității în aceasta zonă să fie dublată de măsuri eficiente pentru respectarea standardelor democratice europene. Vom susține procesului de extindere a Uniunii Europene și oferirea de perspective clare Republicii Moldova și vecinilor din Balcani în funcție de progresul pe care îl face fiecare către țintele agreate.

MECANISME PENTRU COMBATEREA CORUPȚIEI

Trebuie să ne asigurăm, însă, că procesul de extindere nu e doar unul politic, ci unul de transformare a societății și de reformă reală, România având această experiență și o bună conectare cu regiunea. Dincolo de extinderea acțiunilor de combatere a dezinformării și comunicare strategică, în întâmpinarea așteptărilor cetățenilor, instituțiile europene trebuie să propună concrete pentru combaterea corupției și întărirea statului de drept; DNA din România poate constitui un exemplu.

PARTENERIATUL ESTIC

Este interesul fundamental al României să aibă vecini stabili, democratici, pașnici, prosperi. Vom milita ca UE să continue să investească în reziliența politică, economică și societală a statelor din Parteneriatul Estic, pentru a evita căderea lor într-o zonă gri de influență a Rusiei. Milităm pentru ameliorarea cadrului Parteneriatului Estic cu un concept înnoit, care să ancoreze puternic aceste state la Uniunea Europeană și valorile sale.

LEGISLAȚIE MAGNIȚKY

Susținem adoptarea în Parlamentul European a unei legislații de tip Magnitsky în Uniunea Europeană, care să interzică accesul în Uniune și să blocheze bunurile responsabililor din terțe țări implicați în abuzuri ale drepturilor omului.

VALORILE UE

Uniunea Europeană nu este doar un mecanism de distribuire de fonduri, ci este un spațiu al valorilor. Susținem o abordare clară, fermă a UE împotriva guvernelor abuzive. Forța morală, economică și instituțională a Uniunii Europene și unitatea europeană sunt esențiale pentru acest obiectiv.

ARMATA EUROPEANĂ

Milităm pentru un cadru european care să corespundă intereselor și posibilităților României de participare în proiecte din domeniul industriei de apărare.

Armata europeană este un proiect pe termen mediu și lung al Uniunii Europene pe care îl susținem, în deplină coordonare cu angajamentele asumate în cadrul NATO și Parteneriatului Strategic cu SUA.