Dragoș Nicolae Pîslaru

Dragoș Nicolae Pîslaru este doctor în Economie și a participat la numeroase proiecte interne și internaționale ca expert pe probleme sociale, dezvoltare rurală, politici sociale, piața forței de muncă, conducând Ministerul Muncii și Protecției Sociale după #Colectiv. Este candidat la europarlamentare pentru că crede că educația și dobândirea de competențe sunt vitale pentru a crea locuri de muncă mai bune, pentru o viață demnă, activă. Ca europarlamentar își propune să susțină alocarea de resurse pentru crearea de competențe, accesul la locuri de muncă, combaterea sărăciei, incluziunea socială, alături de consolidarea și implementarea Fondului Social European+, finanțarea și dezvoltarea serviciilor comunitare integrate, coeziune socială și prosperitate la nivel comunitar și în România, formarea profesională, accesul deschis la educație și libera circulație a forței de muncă. Va susține de asemenea drepturile persoanelor cu dizabilități și dezvoltarea locurilor de muncă în mediul rural.