Lupta cu sărăcia

35

CRESC - Corpul Român de Solidaritate și Cooperare

Crearea unui sistem integrat de servicii pentru: oamenii care care doresc să se implice în activități cu impact în comunitate, organizații care lucrează cu aceștia și comunitățile beneficiare. Inițiativă a Corpul Român de Solidaritate și Cooperare (CRESC).

În prezent există o lipsă de coordonare între prioritățile de politică publică în domeniul social, activitățile de tineret și acțiunile de voluntariat stimulate cu precădere de societatea civilă . Personalul angajat în domeniul asistenței sociale este insuficient, având în vedere că unu din trei români trăiește în sărăcie, iar lucrătorii de tineret angajați sunt de ordinul zecilor la o populație tânără de aproape cinci milioane de cetățeni români.

Pe timpul pandemiei, solidaritatea manifestată de voluntari și organizații neguvernamentale din toate colțurile țării și diaspora a fost extraordinară, având un aport crucial la depășirea situației pe timpul stării de urgență. A fost un efort uriaș care a dus la multe redundanțe și resurse consumate ineficient. A fost un efort onest care merită susținut în continuare, însă coordonat mai țintit către tineri și comunități, sprijinind organizațiile să aibă un impact cât mai mare prin activitățile lor.

La nivel european există Corpul European de Solidaritate, dedicat în special tinerilor care desfășoară activități în comunitate pentru a oferi sprijin la fața locului, sub coordonarea organizațiilor care lucrează cu tineri și sprijiniți de personal specializat.

În România, CRESC, sau Corpul Român de Solidaritate și Cooperare, vine în completarea programului european, prin crearea unui ecosistem integrat de servicii pentru tineri și organizații care lucrează cu aceștia, dar și pentru adulți și vârstnici care doresc să se implice în activități cu impact în comunitate. Totodată, acest ecosistem suplinește lipsa de susținere coordonată a sectorului de tineret din România.

 

Măsura concretă

Pentru a avea efecte pe termen lung, nu este suficient să abordăm punctual nevoile actorilor din sector. Măsurile de intervenție vizate sunt interconectate pentru a se potența reciproc și a crea sinergii pe trei planuri:

  • euCRESC: mecanism de finanțare pentru proiecte dedicate tinerilor, adulților și vârstnicilor pentru a desfășura activități relevante în comunitate, pe de o parte. Totodată, pentru tineri reprezintă o bună oportunitate să-și dezvolte competențe personale și profesionale care le vor permite să-și îndeplinească aspirațiile și să le crească gradul de autonomie, pe de alta. Tipurile de activități vizate de aceste proiecte sunt: voluntariat, includere și justiție socială, democrație și participarea în viața comunității, creativitate și inovație, mediu sau prima experiență profesională etc.
  • orCRESC: instrument de suport pentru creșterea eficienței managementului și bunei guvernanțe a organizațiilor din societatea civilă și a celor care lucrează cu tinerii, în vederea dezvoltării capacității organizaționale a acestora pentru a avea impact pe termen lung în comunitățile pe care le deservesc. Tipurile de activități vizate sunt: formare, mentorat și coaching pentru dezvoltare strategică (inclusiv pentru autorități locale, în vederea dezvoltării și implementării de strategii de tineret), crearea și dezvoltarea unui corp de profesioniști în lucrul cu tinerii și voluntarii adulți (manageri, animatori, facilitatori, formatori, consilieri, psihologi, asistenți sociali, mentori sau coach etc), cooperare interorganizațională pentru schimb de bune practici, dezvoltarea de metode și proceduri pentru managementul resurselor umane, cercetare, advocacy, atragere de resurse materiale și umane, dezvoltarea de curriculum pentru activități de tineret, oportunități de angajare a profesioniștilor pentru creșterea stabilității organizaționale etc.
  • comCRESC: instrument de suport pentru a echipa comunitățile cu infrastructura necesară desfășurării activităților de mai sus, având în vedere că aceasta se desfășoare cele mai multe ori în spații improvizate și este veriga lipsă pentru a le permite atât tinerilor și adulților, cât și organizațiilor să-și atingă potențialul.

Pentru a asigura o implementare corectă, dar și eficientă se vor folosi bunele practici existente în modul de gestionare a unor programe similare, precum Corpul European de Solidaritate sau Erasmus+ în România, finanțate tot din fonduri europene și supuse aceluiași Regulament Financiar European. Acestea conțin mecanisme de finanțare simplificate care sunt mai apropiate de nevoile organizațiilor și cetățenilor, având și meritul de a fi deja acreditate de către Comisia Europeană, ceea ce ar fluidiza și permite debutul activităților CRESC mult mai repede.

Beneficiarii programului vor fi organizații non-guvernamentale sau publice care lucrează direct cu tinerii și voluntarii adulți și vârstnici, dar și grupuri informale de tineri sau grupuri de inițiativă cetățenească, pentru proiecte mici.

 

Sursa de finanțare

Mecanismul pentru Redresare și Reziliență - buget estimativ 100 milioane de euro/patru ani

Bugetul va fi alocat cu o progresie aritmetică, pentru a asigura absorbția fondurilor cu impact maxim, după cum urmează: 10/20/30/40 milioane de euro pentru primul/al doilea/al treilea, respectiv al patrulea an, cu o distribuție orientativă după cum urmează: minimum 50% pentru finanțarea de proiecte de tineret prin euCRESC, minimum 15% pentru dezvoltarea capacității organizaționale prin orCRESC, minimum 20% pentru dezvoltarea infrastructurii și maximum 7% pentru cheltuieli operaționale.

 

Instituția responsabilă

Programul poate fi gestionat prin una din următoarele opțiuni:

  • preluat de către Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (care gestionează Corpul European de Solidaritate sau Erasmus+ în România), preluând rapid procedurile de implementare deja existente;
  • desemnarea unui operator de program din cadrul societății civile, prin organizarea unui concurs public (similar cu procesul folosit în cadrul Granturilor SEE);

Coordonarea va implica un grup de lucru cu participarea ministerelor de resort pe domeniile de asistență socială, ocupare, educație, sănătate, cultură, tineret și sport etc.

O Românie fără hoţie

Vezi mai mult

Un stat reformat

Vezi mai mult

Sănătate cu prioritate

Vezi mai mult

Educație ca la carte

Vezi mai mult

Economia pe care țara o merită

Vezi mai mult

Și natură, și infrastructură

Vezi mai mult

Lupta cu sărăcia

Vezi mai mult

Calitate a vieții

Vezi mai mult

Viziunea USR PLUS

Vezi mai mult

40 de angajamente la guvernare

Vezi mai mult