Lupta cu sărăcia

31

Combaterea sărăciei energetice

Implementarea de proiecte și programe finanțate cu fonduri europene, care să asigure accesul tuturor românilor la energie.

Accesul la energie este un drept fundamental, așa cum este accesul la educație și la sănătate. Vom urmări să implementăm proiecte și programe care să asigure accesul tuturor cetățenilor la energie. Studiile ne arată că sărăcia energetică este, pe de o parte, o problemă de accesibilitate a resurselor energetice și de lipsă a banilor pentru plata facturilor la energie, iar pe de altă parte, o problemă de acces deficitar la mijloace moderne de asigurare a confortului termic în locuință.

Provocările actuale constau în definirea deficitară a consumatorului vulnerabil și a sărăciei energetice, colectarea deficitară a datelor privind consumatorii vulnerabili și absența unui plan pentru combaterea sărăciei energetice.

Conform Raportului realizat de Centrul pentru Studiul Democrației (CSD) din 2018, intitulat „Sărăcia energetică și consumatorul vulnerabil. Evidențe din România și Europa”:

 • Numărul românilor considerați în sărăcie energetică este de până la 19%, pe când ajutoarele cu încălzirea de la bugetul central și local acoperă, în prezent, sub 5% din populație;
 • De tarif social la energie electrică beneficiază circa 12% dintre români, însă peste 40% din ei nu își dimensionează corect consumurile;
 • Aproximativ 460.000 de locuințe din România (7% din totalul gospodariilor) nu au acces sau au acces informal la electricitate.

Obiective intervenție

 • Abordarea sistemică a problemei reprezentate de sărăcia energetică;
 • Instituirea unor criterii concrete și transparente pe baza cărora sa fie sprijinite persoanele care nu au acces sau au acces limitat la alimentarea cu energie;
 • Definirea unei abordări coerente și sustenabile de reducere a sărăciei energetice prin reducerea necesarului de energie în condiții de asigurare a confortului în interiorul locuinței (creșterea eficienței utilizării energiei, renovare energetică).

 

Măsuri concrete

Redefinirea noțiunii de „consumator vulnerabil” (accesul la alimentarea cu energie; factorii socio-economici și demografici) de o maniera integrată și introducerea celei de „sărăcie energetică” (cheltuielile cu energia în raport cu posibilitățile financiare; facturile mari; eficiența energetică scăzută a locuințelor) în așa fel încât acestea să reflecte complexitatea acestor situații.

Vom aborda rezolvarea problemelor de acces la energie atât la nivel ministerial (Ministerul Muncii, Economiei/Energiei și Ministerul Dezvoltării), cât și în strânsă legătură cu autoritățile publice locale și cu alți actori relevanți cu expertiză din societatea civilă. Printre măsurile pe care le considerăm necesare pentru rezolvarea problemelor care țin de consumatorul vulnerabil și combaterea sărăciei energetice, enumerăm:

 • Regândirea sistemului, prin acordarea de ajutoare financiare diferențiate pentru energie stabilite în funcție de un punctaj care să cuprindă, printre altele, un anumit prag de kWh consumați anual, venitul familial disponibil, localizarea geografică sau gradul de incluziune socială;
 • Realizarea unui inventar actualizat al locuințelor neelectrificate  (în colaborare inclusiv cu ONG-urile implicate în proiecte sociale, în special în mediul rural); clasificarea motivelor pentru care respectivele locuințe nu au acces la electricitate (lipsa accesului fizic la rețea; lipsa mijloacelor financiare individuale pentru racordarea la rețea; probleme de natura juridică; lipsa instalației electrice interioare locuinței);
 • Redefinirea tarifului social și a mecanismului de aplicare a acestuia, astfel încât consumul peste plafon să nu îi mai taxeze în mod prohibitiv pe consumatorii vulnerabili;
 • Reducerea fiscalității pe muncă (de exemplu, „zero taxe pe salariul minim”) cu rolul de a crește veniturile populației, inclusiv a celor aflați în sărăcie energetică;
 • Continuarea programelor de reabilitarea termică a locuințelor și încurajarea implementării pe scară largă a contorizării inteligente, care permite consumatorilor să-și dozeze și adapteze consumul în funcție de buget;
 • Acordarea de facilități fiscale mediului privat pentru implicarea acestuia în dezvoltarea de microrețele energetice în zone neelectrificate;
 • Sistem de vouchere pentru conectarea la energie electrică atât pentru continuarea programului existent privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice, cât și pentru conectarea la rețeaua de distribuție publică, unde soluția este posibilă și mai rentabilă pentru consumatorii vulnerabili.

 

Monitorizare-evaluare

Numărul de locuințe/gospodării conectate pentru prima dată la rețeaua de electricitate sau la surse regenerabile individuale.

Număr de locuințe/gospodării care au fost renovate energetic pentru eficientizarea consumului și a valorii facturilor anuale pentru energia consumată.

Indicatorii urmează a fi raportați anual. 

 

Impact bugetar

1. Electrificarea locuințelor izolate (soluții off-grid care utilizează surse regenerabile de energie).

Buget estimat: 400 milioane euro.

Sursa finanțării:

 • surse europene de finanțare (de exemplu, Facilitatea pentru Recuperare și Reziliență - granturi nerambursabile sau credite în condiții avantajoase luate de către Comisia Europeană în numele statelor membre, cu scadența în 2058);
 • facilități fiscale acordate firmelor private implicate în mod direct în acest demers.

 

2. Vouchere pentru racordarea la rețeaua electrică pentru familiile aflate în sărăcie energetică, în situațiile unde acestea se justifică.

Buget estimat: 200 milioane EUR

Sursa finanțării:

 • surse europene de finanțare (de exemplu, Facilitatea pentru Recuperare și Reziliență).

 

3. Renovare energetică a locuințelor individuale ale familiilor lovite de sărăcia energetică

Buget estimat: 400 milioane euro.

Sursa finanțării:

 • surse europene de finanțare (de exemplu, Facilitatea pentru Recuperare și Reziliență);
 • facilități fiscale acordate firmelor private implicate în mod direct în acest demers.

O Românie fără hoţie

Vezi mai mult

Un stat reformat

Vezi mai mult

Sănătate cu prioritate

Vezi mai mult

Educație ca la carte

Vezi mai mult

Economia pe care țara o merită

Vezi mai mult

Și natură, și infrastructură

Vezi mai mult

Lupta cu sărăcia

Vezi mai mult

Calitate a vieții

Vezi mai mult

Viziunea USR PLUS

Vezi mai mult

40 de angajamente la guvernare

Vezi mai mult