Calitate a vieții

39

Sate cu arhitectură tradițională protejată și pusă în valoare

Sprijin financiar pentru cei care cumpară case părăsite la țară pentru a le restaura și pune in valoare, fie pentru locuit, fie pentru a le introduce în circuitul turistic, mai ales în zone rurale recunoscute pentru tradiția arhitecturală specifică.

În mediul rural românesc, calitatea peisajului construit a avut de suferit mult în ultimii ani. Imaginea satelor noastre s-a degradat treptat din cauza proastei administrări, a lipsei resurselor necesare și a unor standarde minime de calitate în construcții, precum și din cauza depopulării sau îmbătrânirii populației. Această situație este cu atât mai gravă în zonele cu potențial turistic deosebit și valoare identitară importantă, acolo unde conduce la risipirea unor oportunități importante pentru dezvoltarea României.

Satele noastre încep să-și piardă acea imagine care, în mod tradițional, conferă valoare culturală localităților, garantează calitatea vieții și bunăstare în comunitate și prezintă atractivitate pentru vizitatori. Multe case sunt abandonate și se distrug treptat pe măsura trecerii timpului. Altele sunt renovate doar parțial sau nesatisfăcător, în lipsa resurselor financiare, a mâinii de lucru specializate, precum și a unor standarde minime care să garanteze reabilitarea de calitate.

În acest context, este necesară o acțiune fermă care să atingă următoarele aspecte:

 1. Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor: prin folosirea materialelor și tehnicilor tradiționale, precum și integrarea celor moderne și performante, fără a distruge valorile culturale;
 2. Dezvoltarea satelor din perspectivă turistică: prin crearea unei coerențe la nivelul aspectului arhitectural, adăugând valoare culturală care să atragă potențiali turiști;
 3. Protejarea resurselor locale: prin punerea în valoare a patrimoniului și conservarea lui și oferirea de asistență de specialitate privind standardele unei restaurări de calitate;
 4. Prevenirea depopulării satelor: pe termen lung, crearea de noi oportunități (turistice și comerciale) care să motiveze oamenii să rămână sau care pune premisele atragerii de oameni noi de la oraș care vor să investească în mediul rural.

În acest context, este necesară o acțiune fermă pentru îmbunătățirea locuirii în satele românești, prin atingerea obiectivelor de mai sus și, ulterior, contribuirea la o strategie coerentă pentru ruralul românesc.

 

Măsura concretă

Măsura se referă la clădirile de locuit din mediul rural, în satele aparținătoare comunelor și localităților urbane din România, inclusiv, aflate în proprietate privată și situate în zone de importanță turistică și cu densitate mare de clădiri cu valoare culturală, precum Maramureșul, Munții Apuseni, Delta Dunării, Bucovina și Oltenia, Ținutul Secuiesc sau zona săsească din sudul Transilvaniei. Programul-pilot se desfășoară de-a lungul unui ciclu anual și presupune:

 1. Asigurarea unei etape de formare a potențialilor beneficiari cu privire la standardele de calitate pe care trebuie să le urmărească proiectele vizate prin cererile de finanțare;
 2. O etapă de selecție și finanțare a proiectelor eligibile;
 3. Etapa de implementare pe parcursul căreia se asigură monitorizarea lucrărilor cu ajutorul profesioniștilor în domeniul reabilitării patrimoniului construit, proveniți din profesiile și mediul academic de specialitate, precum și cei furnizați de ONG-urile cu activitate în domeniu.

 

Calendarul proiectului-pilot:

- septembrie - octombrie 2021: formare;

- noiembrie - decembrie 2021: deschiderea sesiunii de finanțare;

- ianuarie - februarie 2022: evaluarea proiectelor;

- martie 2022: semnarea contractelor și eliberarea primei tranșe de finanțare (50% din valoarea totală a proiectului);

- martie - octombrie 2022: implementarea proiectelor și monitorizarea lucrărilor pentru întocmirea unui raport în vederea eliberării celei de-a doua tranșă de finanțare (25% din valoarea totală a proiectului);

- noiembrie 2022: încheierea lucrărilor, depunerea decontului și elaborarea raportului privind calitatea produsului final în vederea eliberării tranșei finale de finanțare (25% din valoarea totală a proiectului).

În funcție de reușita proiectului-pilot, ciclul poate fi reluat cu o nouă etapă de finanțare începând cu septembrie - octombrie 2022. Anual, se previzionează două sesiuni de formare (martie-aprilie; septembrie-octombrie) și o etapă de finanțare (martie-octombrie).

 

Impact bugetar

Alocare de aproximativ 10 milioane de euro pentru:

 • formarea beneficiarilor și monitorizarea implementării proiectului - 2,5 milioane de euro;
 • măsură de sprijin - 7,5 milioane de euro, astfel:
  • 300 de granturi anuale în valoare de 25.000 euro fiecare;
  • cofinanțarea beneficiarului de minimum 10% și valoarea totală a proiectului depus spre finanțare de maximum 35.000 euro.

 

Instituția responsabilă

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ministerul Culturii

Ministerul Educației și Cercetării

Programul este asigurat în baza unui protocol de colaborare între MADR, MC și MEC, cu concursul departamentelor pentru patrimoniu din cadrul ministerelor, al Institutului Național al Patrimoniului, al deconcentratelor și al universitățiilor de profil (domeniul arhitecturii, construcțiilor și el protejării patrimoniului cultural).

 

Informații relevante

Ghiduri de arhitectură pentru încadrarea în specificul local în mediul rural: https://www.oar.archi/despre-oar/ghidurile-de-arhitectura-pentru-incadrarea-in-specificul-local-din-mediul-rural

O Românie fără hoţie

Vezi mai mult

Un stat reformat

Vezi mai mult

Sănătate cu prioritate

Vezi mai mult

Educație ca la carte

Vezi mai mult

Economia pe care țara o merită

Vezi mai mult

Și natură, și infrastructură

Vezi mai mult

Lupta cu sărăcia

Vezi mai mult

Calitate a vieții

Vezi mai mult

Viziunea USR PLUS

Vezi mai mult

40 de angajamente la guvernare

Vezi mai mult