Cariere

România a fost făcută de oameni care nu au stat deoparte! Profesionalismul și competența sunt principalele calități pe care le căutăm atunci când vrem să ne mărim echipa. Iar transparența în selectarea oamenilor este misiunea după care ne ghidăm activitatea. Dacă vrei să lucrezi cu noi, urmărește pagina de Cariere ca să fii la curent cu posturile libere din USR.

Vezi mai jos posturile disponibile și vino alături de noi!

Data anunțului

Posturi disponibile

Locație

Implicare

Disponibilitate

01.11.2021

Specialist Resurse Umane

București, Romania

Full-time

Inchis

Specialist Resurse Umane

Ce vei face?

Administrare de personal. Mai exact:

 • Coordonezi și execuți operațiunile de administrare de personal și alte procese specifice de resurse umane pentru angajați/foști angajați;
 • Procesezi datele specifice proceselor de administrare personal și emiți documentele care se impun pentru angajați/foști angajați, cum ar fi: documente și informații din dosarul de personal, contracte individuale de muncă, modificări contractuale, modificări salariale, suspendări sau încetări contractuale, adeverințe, notificări, decizii, concedii medicale și alte documente similare;
 • Procesezi, verifici și actualizezi datele aferente angajaților în sistemele de HR, asiguri și menții constant acuratețea datelor;
 • Actualizezi și menții acuratețea structurii organizaționale în sistemele de HR, prin crearea structurii departamentelor, rolurilor și posturilor, în conformitate cu procedurile interne aplicabile;
 • Colectezi și pregătești pentru calculul salarial documentele și situațiile necesare;
 • Verifici și centralizezi pontajele lunare;
 • Pregătești situații și rapoarte cu privire la relația contractuală cu ajutorul softului de administrare de personal și de salarizare;
 • Gestionezi relația cu furnizorii de servicii de resurse umane și salarizare, medicina muncii sau alte organisme pentru situații legate de aria de resurse umane gestionată;
 • Întocmești, gestionezi și arhivezi dosarele de personal de la pre-angajare până la încetarea relației contractuale.

 

În relația cu angajații:

 • Oferi asistență de HR managerilor și angajaților din organizație, utilizând canalele de comunicare agreate, în vederea rezolvării solicitărilor primite, considerând prevederile politicilor și procedurilor interne;
 • Acționezi ca prim punct de contact pentru angajați, oferind consultanță de HR pentru situații referitoare la politicile si procedurile de HR;
 • În baza feedback-ului primit din partea angajaților și managerilor, faci recomandări pentru îmbunătățirea proceselor și politicilor de HR gestionate
 • Efectuezi documentația necesară și participi la cercetările disciplinare și procesele de necorespundere profesională;
 • Efectuezi alături de manageri evaluarea bianuală a tuturor angajaților;
 • Elaborezi politici și proceduri de resurse umane în domeniul administrării de personal.

 

Ce ne dorim de la tine:

 • Studii universitare finalizate - Resurse Umane/Psihologie;
 • Minimum 3-5 ani experiență pe un post similar;
 • Certificat de Inspector Resurse Umane;
 • Cunoștințe solide de legislație a muncii;
 • Atenție sporită la detalii, bune abilitați de organizare și prioritizare a activității;
 • Excelente abilități de comunicare și relaționare;
 • Nivel avansat Microsoft Office.

01.11.2021

Analist politic

București, Romania

Full-time

Inchis

Analist politic

Responsabilitățile postului:

 • Redactarea documentelor de secretariat juridic și guvernanță corporativă (decizii ale Biroului Național și ale Comitetului Politic, regulamente, metodologii, proceduri și corelarea acestora);
 • Asigurarea conformității documentelor USR PLUS cu cerințele Autorității Electorale Permanente, Curții de Conturi a României, Oficiului național de prevenire și combatere a spălări banilor, Agenției naționale de integritate și a altor organe de reglementare si control;
 • Acordarea suportului juridic operațional departamentelor Secretariatului General al USR PLUS (suport filiale, suport aleși locali, contabilitate, resurse umane), precum si Fundației USR;
 • Asigurarea asistenței juridice comerciale (redactarea și avizarea contractelor, adreselor, notificărilor, somațiilor, etc);
 • Îndrumarea și sprijinirea juridica a structurilor teritoriale;
 • Pregătirea dosarelor pentru reprezentare în instanță.

 

Experiență necesară:

 • Minimum 3 ani în funcții/poziții juridice;
 • Cunoștințe aprofundate de contract management;
 • Cunoștințe de legislație privind protecția datelor personale;
 • Cunoștințe privind guvernanța corporativă și conformitate;
 • Absolvirea studiilor juridice, preferabil de nivel master;
 • Cunoștințe de MS Office, legislație, cunoștințe de project management;
 • Limba engleză la nivel avansat.

 

Competențe personale:

 • Atenție la detaliu;
 • Exprimare sintetică;
 • Capacitate de prioritizare;
 • Gândire critică;
 • Capacitate de sinteză;
 • Capacitate organizatorică;
 • Capacitate de comunicare;
 • Echilibru emoțional;
 • Loialitate, integritate.

14.03.2022

Responsabil Pregătire profesională angajați, membri, aleși

București, Romania

Full-time

Deschis

Responsabil Pregătire profesională angajați, membri, aleși

Selecționăm persoană pasionată de lucru cu echipe de profesioniști, dinamică, strategică, cu experiență semnificativă în coordonarea proiectelor de formare profesională, antrenare și pregătire continuă pentru poziția de Responsabil „Pregătire profesională angajați, membri, aleși în cadrul Partidului USR".

Profilul candidatului ideal (cerințe):

 • Studii superioare;
 • Certificare în domeniul formării profesionale-training (formator);
 • Experiență semnificativă în elaborarea, implementarea și coordonarea proiectelor de formare profesională continuă, dar și de pregătire pentru poziții profesionale specifice;
 • Capacitate de anticipare, analiză și sinteză;
 • Gândire strategică;
 • Excelente abilități de comunicare scris și vorbit;
 • Seriozitate și dinamism;
 • Atenție la detalii, meticulozitate;
 • Etică profesională;
 • Time management;
 • Abilități de influențare și negociere.

Responsabilități:

 • Identifică nevoile de instruire și dezvoltare, formare și antrenare a angajaților, membrilor, aleșilor, în raport cu obiectivele generale ale organizației;
 • Elaborează, dezvoltă și implementează sistemul de instruire, formare, pregătire și antrenare continuă a staff-ului, în raport cu strategia de ansamblu a organizației (partidului);
 • Gândește, elaborează și implementează împreună cu managementul programe de lidership;
 • Propune și /sau elaborează instrumente specifice și particularizate nevoilor de instruire și formare pentru angajații, membri, aleșii partidului
 • Discută și prezintă oportunitățile de carieră în rândul angajaților, membrilor, aleșilor;
 • Face propuneri de candidați cu potențial și abilități, eligibili pentru noile locuri vacante;
 • Propune și elaborează programe de coaching;
 • Urmărește feedback-ul constant din partea participanților la programele de formare, pregătire și antrenare;
 • Construiește o bază de date de furnizori de programe de training și rămâne în permanent contact cu ei;
 • Se asigură de buna implementare și derulare a programelor de formare profesională, antrenare si pregătire;
 • Analizează rezultatele programelor de formare și propune noi direcții de acțiune în funcție de obiective;
 • Analizează și se actualizează constant cu privire la noile metode de formare profesională, antrenare si pregătire;
 • Realizează rapoarte și analize cu privire la eficiența programelor de formare profesională și le prezintă conducerii;
 • Contribuie la implementarea strategiilor de dezvoltare profesională, fidelizare și motivare a angajaților și membrilor partidului;
 • Consiliază managerii celorlalte departamente ale organizației cu privire la antrenarea și dezvoltarea continuă a potențialului angajaților și membrilor partidului, în raport cu strategia de ansamblu a partidului;
 • Propune criterii de selecție, pe baza competențelor, în raport cu oportunitățile profesionale și planurile de creștere profesională;
 • Propune instrumente eficiente în vederea optimizării performanței profesionale în raport cu obiectivele partidului;
 • Analizează în permanență piața muncii și necesarul de competențe, dar și modalitățile specifice de antrenare a acestora pentru atingerea obiectivelor partidului.

 

Candidații interesați sunt rugați să trimită CV-ul actualizat pe adresa de email: [email protected]
Prelucrarea datelor cu caracter personal cu ocazia recrutării se va face de către USR conform notei de informare privind prelucrarea datelor personale.

14.03.2022

HR Manager

București, Romania

Full-time

Deschis

HR Manager

Selecționăm persoană pasionată de lucru cu echipe de profesionisti, dinamică, strategică, cu experiență semnificativă în coordonare departamentelor de resurse umane, pentru poziția de HR Manager în cadrul Partidului USR.

 

Profilul candidatului ideal (cerințe):

 • Studii superioare;
 • Experiență minimă 3 ani pe o poziție similară, în cadrul organizațiilor cu număr mare de angajati;
 • Experiență de gestionare a relațiilor cu angajații;
 • Cunoștințe de psihologie organizațională și diagnoză;
 • Cunoștințe de legislația muncii;
 • Experiență de lucru cu MS Office, managementul proiectelor;
 • Capacitate de anticipare, analiză și sinteză;
 • Gândire strategică;
 • Excelente abilități de comunicare scris și vorbit;
 • Seriozitate și dinamism;
 • Atenție la detalii, meticulozitate;
 • Etică profesională;
 • Time management;
 • Abilități de influențare și negociere.

 

Responsabilități:

 • Elaborează și urmărește implementarea strategiei și a procedurilor de lucru privind resursele umane din partid și le integrează în strategia generală a USR;
 • Dezvoltă, revizuieşte, implementează şi actualizează politicile de angajare, de motivare şi de beneficii pentru resursele umane din partid;
 • Elaborează și implementează procedurile necesare funcționării departamentului de resurse umane;
 • Elaborează și implementează strategiile de recrutare și selecție de personal în permanentă legătură cu managerii de departamente;
 • Analizează în permanenţă nivelurile de salarizare de pe piaţa muncii, precum și beneficiile, pentru a propune pachete salariale motivante;
 • Asigură interpretarea corectă și aplicarea politicilor de personal ale partidului;
 • Analizează organigrama și decide împreună cu ceilalți directori de departamente titulatura și conținutul posturilor conform COR (Clasificarea Ocupațiilor din România);
 • Actualizează Regulamentul Intern în raport cu modificările legislației muncii;
 • Coordonează procesul de negociere a Contractului Colectiv de Muncă;
 • Asigură corectitudinea documentelor din cadrul departamentului de resurse umane și actualizarea lor permanentă;
 • Asigură suportul informațional cu privire la legislația muncii;
 • Se asigură că este la curent cu tot ce este nou în domeniul Legislației Muncii, Medicinei Muncii și Sănătatii și Securitătii în muncă;
 • Propune, împreună cu echipa de management, planurile de dezvoltare pentru angajații Secretariatului General;
 • Întocmește și prezintă rapoarte în legătură cu activitatea departamentului de Resurse Umane;
 • Dezvoltă și susține performanța angajaților în raport cu obiectivele partidului;
 • Coordonează și supervizează gestionarea administrării de personal, salarizarea și sănătatea și securitatea în muncă (externalizată).

 

Candidații interesați sunt rugați să trimită CV-ul actualizat pe adresa de email: [email protected]

Prelucrarea datelor cu caracter personal cu ocazia recrutării se va face de către USR conform notei de informare privind prelucrarea datelor personale.

14.03.2022

Responsabil Managementul Competențelor

București, Romania

Full-time

Deschis

Responsabil Managementul Competențelor

Selecționăm persoane dornice de lucru cu echipe de profesioniști, dinamice, atente la detalii și cu experiență semnificativă în coordonarea proiectelor de management al competențelor în cadrul organizațiilor cu număr mare de angajați, pentru poziția de Responsabil Managementul Competențelor în cadrul Partidului USR.

 

Profilul candidatului ideal:

 • Studii superioare;
 • Experiență minimum 3 ani;
 • Certificare în domeniul formării profesionale, training, evaluare competențe și / sau consiliere vocațională;
 • Experiență semnificativă în implementare și coordonarea proiectelor de managementul competențelor, pentru un număr mare de angajați (minimum 500 de angajați);
 • Experiență în realizare și implementare de instrumente, proceduri și procese, în vederea evaluării competențelor;
 • Experiență în folosirea de instrumente de evaluare a competențelor;
 • Cunoștințe și experiență în domeniul managementului carierei / implementarea programelor pentru atingerea perfomanței și obiectivelor organizaționale;
 • Capacitate de anticipare, analiză și sinteză;
 • Gândire strategică;
 • Excelente abilități de comunicare - scris și vorbit;
 • Seriozitate și dinamism;
 • Atenție la detalii, meticulozitate;
 • Etică profesională.

 

Responsabilități:

 • Elaborează, dezvoltă și implementează sistemul de management al competențelor membrilor partidului;
 • Propune și / sau elaborează instrumente de psiho-diagnostic de evaluare a competențelor;
 • Evaluează, identifică și categorisește competențele membrilor partidului;
 • Realizează rapoarte și analize cu privire la competențele membrilor partidului;
 • Realizează diagnoza și prezintă analiza punctelor forte și slabe cu privire la competențele membrilor partidului;
 • Propune și elaborează instrumente de gestionare, formare și dezvoltare continuă a competențelor partidului, în raport cu strategia de ansamblu a acestuia;
 • Contribuie la implementarea strategiilor de dezvoltare profesională, fidelizare și motivare a membrilor partidului;
 • Propune criterii de selecție, pe baza competențelor, în raport cu oportunitățile profesionale interne existente în partid;
 • Anticipează, propune și urmărește programele de formare continuă în vederea formării și dezvoltării competențelor angajaților și membrilor partidului, în raport cu obiectivele partidului;
 • Propune sisteme (soft) eficiente și particularizate de gestionare a competențelor membrilor partidului, în raport cu obiectivele acestuia;
 • Propune instrumente eficiente în vederea optimizării performanței profesionale în raport cu obiectivele partidului;
 • Analizează în permanență piața muncii și necesarul de competențe pentru atingerea obiectivelor partidului;
 • Analizează în permanență pozițiile din administrația publică centrală și administrația publică locală;
 • Se implică în procesul de analiză a competențelor necesare pentru anumite funcții.

 

Candidații interesați sunt rugați să trimită CV-ul actualizat pe adresa de email: [email protected]

Prelucrarea datelor cu caracter personal cu ocazia recrutarii se va face de către USR conform notei de informare privind prelucrarea datelor personale.

21.03.2022

Specialist infrastructură IT

București, Romania

Full-time

Deschis

Specialist infrastructură IT

Selecționăm persoană cu experiență și competențe dobândite în domeniul IT, organizată, atentă la detalii și cu spirit de echipă, pentru poziția de Specialist infrastructură IT.

 

Profilul candidatului ideal:

 • Experiență de minimum 3 ani într-o poziție similară;
 • Studii superioare în domeniul IT;
 • Cunoștințe avansate de operare sistem Microsoft și Linux;
 • Cunoștințe despre sisteme de comunicație de tip video-conferință;
 • Cunoștințe despre rețelistică;
 • Limba engleză nivel avansat;
 • Abilităti de comunicare și relaționare;
 • Abilităti organizatorice.

 

Responsabilităti:

 • Se asigură de funcționalitatea calitativă a infrastructurii informatice (rețele, servere și
  stații de lucru);
 • Contribuie la îmbunătățirea funcționalității site-urilor, a intranet-ului, a întregului sistem
  informatic la nivel național și de filială;
 • Se asigură de securitatea și confidențialitatea sistemului informatic;
 • Administrează domeniile oficiale ale partidului;
 • Asigură soluții eficiente de back-up pentru infrastructura IT;
 • Oferă suport și asistență tehnică;
 • Menține buna funcționalitate a stațiilor de lucru: devirusări, soft  / hard;
 • Instalează și configurează pachete software periferice;
 • Previne și soluționează defecțiunile tehnice;
 • Monitorizează traficul din rețea;
 • Implementează upgrade-uri ale sistemului de securitate;
 • Se asigură de buna funcționalitate a procesului de upgrade automat;
 • Caută și propune oferte de achiziții echipamente.

 

Candidații interesați sunt rugați să trimită CV-ul actualizat pe adresa de email: [email protected]


Prelucrarea datelor cu caracter personal cu ocazia recrutării se va face de către USR conform notei de informare privind prelucrarea datelor personale.

21.03.2022

Arhitect soluții IT

București, Romania

Full-time

Deschis

Arhitect soluții IT

Selecționăm persoană cu experiență și competențe dobândite în domeniul IT, organizată, atentă la detalii și cu spirit de echipă, pentru poziția de Arhitect soluții IT.

 

Profilul Candidatului ideal (cerințe):

 • Experiență de minimum 3 ani într-o poziție similară;
 • Experiență practică dovedită în soluții de arhitectură implementate (Microsoft, Kubernetes, Streaming RTMP, Headless CRM);
 • Cunoștințe avansate despre arhitectură, standarde și tehnologii IT (Web, DNS, Mail, Cloud Storage);
 • Cunoștințe privind IT Service Management ;
 • Buna înțelegere a standardelor și a bunelor practici de arhitectură IT;
 • Limba engleză nivel avansat;
 • Abilități de comunicare și relaționare;
 • Abilități organizatorice.

Constituie un avantaj:

 • Studii superioare finalizate în domeniul IT;
 • Cunoștințe de project management.

Responsabilități:

 • Concepe, propune și implementează soluții tehnice IT plecând de la cerințele de organizare și funcționare a organizațiilor politice, așa cum sunt reglementate prin legislația specifică;
 • Estimează și propune tipul de echipamente, instrumente și platforme de lucru pentru susținerea și buna funcționare a arhitecturii adoptate;
 • Face propuneri și recomandări de îmbunătățire continuă a arhitecturii;
 • Creează și întreține documentația soluțiilor de arhitectură implementate;
 • Se menține informat despre evoluția tehnologiilor;
 • Evaluează noile tehnologii pentru posibilitatea integrării lor în soluțiile existente.

 

Candidații interesați sunt rugați să trimită CV-ul actualizat pe adresa de email: [email protected]

Prelucrarea datelor cu caracter personal cu ocazia recrutării se va face de către USR conform notei de informare privind prelucrarea datelor personale.

21.03.2022

Dezvoltator software

București, Romania

Full-time

Deschis

Dezvoltator software

Selecționăm persoană cu experiență și competențe dobândite în domeniul IT, organizată, atentă la detalii și cu spirit de echipă, pentru poziția de Dezvoltator software.

 

Profilul candidatului ideal:

 • Experiență de minimum 3 ani într-o poziție similară;
 • Studii superioare în domeniul IT;
 • Cunoștințe bune de PHP, MySQL, JavaScript;
 • Cunoștințe OOP, NodeJS, AngularJS și ale unui framework de tip MVC (Laravel etc.);
 • Experiență în proiectarea și lucrul cu API-uri (REST);
 • Capabil să scrie cod curat, orientat pe obiecte, respectând cele mai bune practici de dezvoltare;
 • Capabil să depaneze eficient codul și să corecteze problemele;
 • Experiență în SVN/GIT sau alt sistem de versionare;
 • Atenție la detalii și capacitate de a lucra cu termene-limită;
 • Cunoștințe despre rețelistică și sisteme cloud;
 • Limba engleză nivel avansat;
 • Abilități de comunicare și relaționare;
 • Abilități organizatorice.

 

Responsabilităti:

 • Dezvoltarea de aplicații web;
 • Dezvoltarea de module funcționale pentru aplicațiile și site-urile web existente;
 • Mentenanța și modernizarea aplicațiilor implementate;
 • Testarea soluțiilor software în conformitate cu specificațiile de realizare;
 • Asigură soluții eficiente de back-up pentru infrastructura IT;
 • Oferă suport și asistență tehnică;
 • Implementează upgrade-uri ale sistemului de securitate;
 • Se asigură de buna funcționalitate a procesului de upgrade automat.

 

Candidații interesați sunt rugați să trimită CV-ul actualizat pe adresa de email: [email protected]
Prelucrarea datelor cu caracter personal cu ocazia recrutării se va face de către USR conform notei de informare privind prelucrarea datelor personale.

25.03.2022

Consilier juridic – asistență și reprezentare juridică - litigii aleși locali

București, Romania

Full-time

Inchis

Consilier juridic – asistență și reprezentare juridică - litigii aleși locali

Selecționăm persoană organizată, atentă la detalii, cu experiență în domeniul juridic, inclusiv litigii și reprezentare în instanță, pentru poziția de Consilier juridic – asistență și reprezentare juridică - litigii aleși locali, în cadrul Partidului USR.

Profilul candidatului ideal:

· Absolvent al unei facultăți de drept;
· Absolvent al unui master în domeniul studiilor juridice;
· Minimum 5 ani de experiență în funcții/poziții juridice, cu minimum 3 ani experiență în litigii;
· Cunoștințe juridice temeinice;
· Cunoștințe de MS Office;
· Cunoștințe de project management;
· Cunoașterea limbii engleze;
· Atenție la detalii;
· Capacitate de prioritizare;
· Gândire critică;
· Capacitate de sinteză;
· Capacitate organizatorică;
· Capacitate de comunicare;
· Echilibru emoțional;
· Loialitate, integritate.

Responsabilităti:

· Acordă suport juridic aleșilor locali de la nivel executiv și/sau deliberativ, domenii precum cele indicate prin Bibliografie;
· Pregătește dosarele și asigură reprezentarea în instanță;
· Asigură colaborarea cu juriștii din teritoriu.

Bibliografie orientativă:

1. Constituția României, republicată;
2. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind aprobarea Codului administrativ;
3. Ordin nr. 25 din 14/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unității administrativ-teritoriale, precum și a modelului orientativ al regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local;
4. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
5. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;
8. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Ordonanta de urgenta nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
10. Legea nr. 31/1990 privind societatile;
11. Legea nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;
12. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
13. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
14. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
15. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
16. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
17. Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
18. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
19. Ordonanţa Guvernului 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
20. Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
21. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare
22. Hotărârea Guvernului nr.502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului;
23. Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale cu modificările şi completările ulterioare;
24. Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
25. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
26. H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
27. H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
28. Ordonanţa Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare;
29. Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
30. Ordonanţa Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale.

Candidații interesați sunt rugați să trimita CV-ul actualizat pe adresa de email: [email protected]
Prelucrarea datelor cu caracter personal cu ocazia recrutării se va face de către USR conform notei de informare privind prelucrarea datelor personale.

25.03.2022

Consilier juridic - asistență juridică generală

București, Romania

Full-time

Deschis

Consilier juridic - asistență juridică generală

Selecționăm persoană organizată, atentă la detalii, cu experiență în domeniul juridic, pentru poziția de Consilier juridic - asistență juridică generală în cadrul Partidului USR.

 

Profilul candidatului ideal:

· Experiență de minimum 5 ani în funcții/poziții juridice;
· Cunoștințe aprofundate de contract management;
· Cunoștințe aprofundate de legislație privind protecția datelor personale;
· Cunoștințe de drept administrativ și contencios administrativ;
· Cunoștințe privind guvernanța corporativă și conformitate;
· Absolvent de studii superioare juridice;
· Cunoștințe de MS Office, legislație, cunoștințe de project management;
· Limba engleză nivel avansat;
· Meticulos și atent la detalii;
· Excelente abilități de comunicare, scris și vorbit, exprimare sintetică;
· Capacitate de anticipare, analiză și sinteză;
· Time management;
· Echilibru emoțional;
· Loialitate, integritate.

 

Responsabilități:

· Acordă suport juridic Biroului Național al USR, precum și suport juridic operațional departamentelor Secretariatului General al USR;
· Asigură asistență juridică comercială (redactare și avizare contracte, adrese, notificări, somații etc) ;
· Îndrumă si sprijină juridic structurile teritoriale;
· Pregătește dosarele pentru reprezentare în instanță;
· Se ocupă de redactarea documentelor de secretariat juridic și guvernanța corporativă (decizii Birou Național și Comitet Politic, regulamente, metodologii, proceduri și corelarea acestora);
· Asigură conformitatea documentelor USR cu cerințele Autorității Electorale Permanente, Curții de Conturi a României, Oficiului național de prevenire și combatere a spălării banilor, Agenței naționale de integritate și a altor organe de reglementare și control.

 

Candidații interesați sunt rugați să trimită CV-ul actualizat pe adresa de email: [email protected]
Prelucrarea datelor cu caracter personal cu ocazia recrutării se va face de către USR conform notei de informare privind prelucrarea datelor personale.

25.03.2022

Consilier juridic – Consultanță juridică aleși locali

București, Romania

Full-time

Inchis

Consilier juridic – Consultanță juridică aleși locali

Selecționăm persoană organizată, atentă la detalii, cu experiență în domeniul juridic, pentru poziția de Consilier juridic – Consultanță juridică aleși locali, în cadrul Partidului USR.

 

Profilul candidatului ideal:

• Absolvent al unei facultăți de drept;
• Absolvent al unui master în domeniul studiilor juridice;
• Minimum 5 ani de experiență în funcții/poziții juridice;
• Cunoștințe juridice temeinice;
• Cunoștințe de MS Office;
• Cunoștințe de project management;
• Cunoașterea limbii engleze;
• Atenție la detalii;
• Capacitate de prioritizare;
• Gândire critică;
• Capacitate de sinteză;
• Capacitate organizatorică;
• Capacitate de comunicare;
• Echilibru emoțional;
• Loialitate, integritate.

Responsabilități:

• Acordă suport juridic operațional aleșilor locali de la nivel executiv și/sau deliberativ, în domenii precum cele indicate prin Bibliografie;
• Caută soluții și propune strategii practice pentru buna desfășurare a mandatelor aleșilor locali din partea USR;
• Pregătește dosarele, iar în anumite circumstanțe asigură reprezentarea în instanță, asigură colaborarea cu juriștii din teritoriu.

Bibliografie orientativă:

1. Constituția României, republicată;
2. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind aprobarea Codului administrativ;
3. Ordin nr. 25 din 14/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unității administrativ-teritoriale, precum și a modelului orientativ al regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local;
4. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
5. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;
8. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Ordonanta de urgenta nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
10. Legea nr. 31/1990 privind societatile;
11. Legea nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;
12. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
13. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
14. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
15. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
16. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
17. Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
18. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
19. Ordonanţa Guvernului 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
20. Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
21. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare
22. Hotărârea Guvernului nr.502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului;
23. Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale cu modificările şi completările ulterioare;
24. Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
25. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
26. H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
27. H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
28. Ordonanţa Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare;
29. Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
30. Ordonanţa Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale

 

Candidații interesați sunt rugați să trimita cv-ul actualizat pe adresa de email: [email protected]
Prelucrarea datelor cu caracter personal cu ocazia recrutarii se va face de catre USR conform notei de informare privind prelucrarea datelor personale.

 

22.03.2022

Administrator clădire București

București, Romania

Full-time

Inchis

Administrator clădire București

Selecționăm persoană cu abilități organizatorice, dinamică, responsabilă și cu experiență în administrarea clădirilor de birou pentru poziția de Administrator clădire București, în cadrul Partidului USR.

 

Profilul Candidatului potrivit (cerințe):

 • Studii medii / superioare;
 • Experiență de minimum 2 ani pe o poziție similară;
 • Permis de conducere Cat. B;
 • Utilizare tehnică de calcul mediu: pachet MS Office;
 • Cunoștințe de bază despre instalații sanitare și electrice;
 • Excelente abilități de comunicare, scris și vorbit;
 • Cunoștințe limba engleză nivel conversațional bun, scris și vorbit;
 • Gândire analitică, strategică și rezolvare de probleme;
 • Abilități organizatorice și atenție la detalii;
 • Persoana dinamică, team player, loial și cu atitudine pozitivă.

 

Responsabilități:

 • Planifică alocarea și utilizarea spațiului și a resurselor pentru clădiri și reorganizează spațiile existente;
 • Planifică și coordonează activitățile administrative (curățenie, întreținere și protocol);
 • Asigură buna funcționare a instalațiilor și utilităților clădirii (apă, canalizare, încălzire, mobilier);
 • Asigură aprovizionarea, instalarea și întreținerea echipamentelor, instalațiilor, mobilierului clădirii;
 • Asigură protocolul delegațiilor sosite;
 • Asigură și păstrează în condiții bune clădirile, mobilierul, arhiva, în baza evaluărilor periodice și a planificării reviziilor, conform bugetului agreat;
 • Se asigură de revizia și curățenia interioară și exterioară a mașinilor din parcul auto;
 • Asigură schimbarea pneurilor în funcție de anotimp și depozitarea lor în bune condiții;
 • Alimentează mașina cu necesarul de consumabile (lichid parbiz, ulei, antigel etc);
 • Caută furnizori și negociază cele mai bune prețuri în vederea unei bune funcționări ale clădirilor existente, precum și a mașinilor din flotă;
 • Urmărește derularea contractelor cu furnizorii de servicii;
 • Se asigură ca ITP-ul mașinilor să fie făcut la timp;
 • Se încadrează în bugetul alocat;
 • Execută orice alte dispoziții date de superiorul ierarhic și respectă cu strictețe itinerariul primit.

 

Candidații interesați sunt rugați să trimită CV-ul actualizat pe adresa de email: [email protected]

Prelucrarea datelor cu caracter personal cu ocazia recrutării se va face de către USR conform notei de informare privind prelucrarea datelor personale.

 

22.03.2022

Responsabil Regional

București, Romania

Full-time

Inchis

Responsabil Regional

Selecționăm persoane automotivate, entuziaste, cu fluență verbală și abilități organizatorice, pentru pozițiile de Responsabil Regional pentru cele patru zone ale țării, în cadrul departamentului Suport Filiale și Extindere.

 

Profilul Candidatului potrivit (cerințe):

 • Studii superioare;
 • Experiență de minimum 3 ani pe poziții de midle management sau management, în roluri profesionale ce implicau gestionare și coordonare de proiecte;
 • Excelente abilități de comunicare, scris și vorbit;
 • Cunoștințe limba engleză nivel conversațional bun, scris și vorbit;
 • Gândire analitică, strategică și rezolvare de probleme;
 • Abilități de analiză tehnică și economică;
 • Utilizare tehnică de calcul mediu: pachet MS Office;
 • Disponibilitate de a face deplasări;
 • Excelente abilități de interacțiune cu echipa;
 • Însușiri de personalitate: persoană dinamică, team player, seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotărâre, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitivă;
 • Calități psihice necesare: persoană echilibrată, rezistentă la stres, spirit de observație, răbdare, viteză de reacție, capacitate de orientare în spațiu, capacitate de comunicare etc.
 • Permis de conducere Cat. B, să dețină autoturism - obligatoriu;
 • Fără antecedente penale;
 • Orientat către rezultat și performanță.

 

Responsabilități:

 • Asigură comunicarea internă cu organizaţiile judeţene pe probleme de Suport Filiale si Extindere;
 • Asigură circulația informației, organizând periodic întâlniri cu filialele;
 • Coordonează activitățile din cadrul proiectului de extindere și administrează utilizarea resurselor alocate proiectelor de extindere;
 • Pregătește noi proiecte care valorifică expertiza existentă la nivelul partidului și rezultatele proiectelor;
 • Coordonează echipe pentru atingerea obiectivelor comune;
 • Creează concept, propune și mediază implementarea de noi proiecte care valorifică expertiza existentă la nivelul partidului și rezultatele proiectelor;
 • În urma consultărilor cu președinții filialelor județene, pregătește noi proiecte pentru Departamentul de Suport Filiale și Extindere;
 • Urmărește procesul de extindere a partidului (analizează rapoarte).

 

Candidații interesați sunt rugați să trimită CV-ul actualizat pe adresa de email: [email protected]

Prelucrarea datelor cu caracter personal cu ocazia recrutării se va face de către USR conform notei de informare privind prelucrarea datelor personale.

25.03.2022

Fundraiser

București, Romania

Full-time

Deschis

Fundraiser

Selecționăm persoană cu excelente abilități de comunicare, spirit de inițiativă și cu experiență în activități de strângere de fonduri pentru poziția de Fundraiser în cadrul Partidului USR.

Profilul candidatului ideal:
· Excelente abilități de prezentare și comunicare în public, scris și vorbit.
· Aptitudini de negociere, planificare și monitorizare a activității.
· Studii superioare.
· Experiență minimă de 2 ani pe o poziție similară.
· Cunoștințe despre gestionarea eficientă a bugetelor.
· Experiență de lucru cu MS Office, platforme online și managementul proiectelor.
· Experiență în organizare de evenimente de strângere de fonduri - reprezintă un avantaj.
· Capacitate de anticipare, analiză și sinteză.
· Gândire strategică.
· Seriozitate și dinamism.
· Atent la detalii, meticulozitate.
· Etică profesională.
· Time management.
· Abilități de persuasiune.

Responsabilități:
· Dezvoltă, asigură și coordonează implementarea strategiilor de strângere de fonduri din surse private pentru partid, precum și a tuturor activităților aferente.
· Asigură buna funcționare a infrastructurii și a instrumentelor necesare pentru strângere de fonduri (mecanisme, proceduri specifice etc).
· Promovează misiunea și valorile organizației în manieră profesionistă.
· Elaborează strategiile de research în ceea ce privește potențialii donatori, identifică și contactează donatorii.
· Se informează permanent despre modalități eficiente de strângere de fonduri,
· Este responsabil/ă de îndeplinirea obiectivelor agreate împreună cu Secretarul General al partidului.

Candidații interesați sunt rugați să trimită CV-ul actualizat pe adresa de email: [email protected]

Prelucrarea datelor cu caracter personal cu ocazia recrutării se va face de către USR conform notei de informare privind prelucrarea datelor personale.

11.04.2022

Consultant achiziții publice

București, Romania

Full-time

Deschis

Consultant achiziții publice

Căutam un nou coleg pentru funcția de Consultant achiziții publice, pentru a se alătura Departamentului Suport aleși locali, din cadrul Secretariatului General al USR.

Profilul candidatului ideal:
• Absolvent de studii superioare în domeniul juridic sau economic;
• Absolvent de programe de formare specializată și perfecționare în domeniul achizițiilor publice;
• Experiență relevantă în domeniul achizițiilor publice, activitate în sectorul public;
• Cunoștințe juridice temeinice;
• Cunoștințe de operare/programare pe calculator, Microsoft Office Word și Excel, Outlook Express – nivel avansat;
• Capacitate organizatorică, seriozitate și responsabilitate;
• Capacitate de comunicare;
• Echilibru emoțional;
• Loialitate, integritate.

Scopul general al postului:
• Titularul postului trebuie să susțină activitatea politică a partidului USR, prin implicarea în acțiunile și proiectele USR la nivel de administrație publică locală;
• Titularul postului face parte din Departamentul Suport aleși locali din cadrul Secretariatului General al USR, menit să sprijine activitatea aleșilor locali din partea USR, atât a celor care se află în opoziție, cât și a celor care formează majoritate, sau care dețin funcția de primar/viceprimar, președinte de consiliu județean etc;
• Activitatea titularului postului se va desfășura raportat la cererile punctuale ale aleșilor locali sau în baza unor proiecte inițiate în cadrul departamentului;
• Departamentul Suport aleși locali are un caracter multidisciplinar, iar membrii acestuia trebuie să conlucreze, fiind încurajați să fie creativi și să contribuie la îmbunătățirea activității departamentului.

Responsabilități:
• Verifică procedurile și documentațiile privind achizițiile contractate sau aflate la stadiul de proiecte, de la nivelul primăriilor, consiliilor locale/județene, a instituțiilor publice/societăților comerciale aflate în subordinea consiliilor etc, întocmește inclusiv observații și recomandări cu privire la respectarea prevederilor legale incidente;
• Analizează proiecte de pe ordinea de zi a ședințelor consiliilor locale/județene cu privire la aspecte ce țin de finanțele publice, achiziții;
• Răspunde întrebărilor specifice din partea aleșilor locali și întocmește opinii;
• Întocmește documentații de atribuire pentru proceduri de achiziție publică sau îndrumă persoanele responsabile pentru întocmirea acestora;
• Redactează petiții, cereri de informații publice, sesizări, amendamente în legătură cu achizițiile publice;
• Contribuie la organizarea evenimentelor de promovare a activității aleșilor locali din partea USR ori a sesiunilor de pregătire a acestora;
• Colaborează cu ceilalți colegi din departament, pentru soluționarea task-urilor și raspunde întrebărilor acestora legate de aspecte ce țin de domeniul achizițiilor publice;
• Centralizează și arhivează materiale de lucru, pentru a rămâne la dispoziția departamentului/aleșilor locali.

Condiții de lucru ale postului:
• Desfășurarea activității: la birou, ocazional deplasări și de la distanță;
• Program normal de lucru, 8 ore/ zi, L-V: 9.00-18.00, cu pauză de masă.

Candidații interesați sunt rugați să trimiță CV-ul la adresa de e-mail: [email protected]

Prelucrarea datelor cu caracter personal cu ocazia recrutării se vă face de către USR conform Notei de informare privind prelucrarea datelor personale,

11.04.2022

Consultant în managementul proiectelor publice

București, Romania

Full-time

Deschis

Consultant în managementul proiectelor publice

Căutam un nou coleg pentru funcția de Consultant în managementul proiectelor publice, pentru a se alătura Departamentului Suport aleși locali, din cadrul Secretariatului General al USR.

Profilul candidatului ideal:
• Absolvent de studii superioare în domeniul economic/al științelor inginerești;
• Absolvent de programe de formare specializată și perfecționare în domeniul managementului de proiecte/administrație publică;
• Experiență relevantă în domeniul managementului de proiecte, investiții și lucrări publice, activitate în administrația publică;
• Cunoștințe de operare/programare pe calculator, Microsoft Office Word și Excel, Outlook Express – nivel avansat;
• Capacitate organizatorică, seriozitate și responsabilitate;
• Capacitate de comunicare;
• Echilibru emoțional;
• Loialitate, integritate.

Scopul general al postului:
• Titularul postului trebuie să susțină activitatea politică a partidului USR, prin implicarea în acțiunile și proiectele USR la nivel de administrație publică locală;
• Titularul postului face parte din Departamentul Suport aleși locali din cadrul Secretariatului General al USR, menit să sprijine activitatea aleșilor locali din partea USR, atât a celor care se află în opoziție, cât și a celor care formează majoritate, sau care dețin funcția de primar/viceprimar, președinte de consiliu județean etc;
• Activitatea titularului postului se va desfășura raportat la cererile punctuale ale aleșilor locali sau în baza unor proiecte inițiate în cadrul departamentului;
• Departamentul Suport aleși locali are un caracter multidisciplinar, iar membrii acestuia trebuie să conlucreze, fiind încurajați să fie creativi și să contribuie la îmbunătățirea activității departamentului.

Responsabilități:

• Consultanță cu privire la conformitatea derulării contractelor încheiate în cadrul proiectelor desfășurate la nivelul unităților administrativ teritoriale;
• Analiza documentelor tehnice cu privire la proiecte de investiții și lucrări publice;
• Consultanță cu privire la monitorizarea etapelor de derulare a proiectelor;
• Revizuirea, evaluarea și formularea recomandărilor privind simplificarea, modernizarea și îmbunătățirea modalităților de realizare a proiectelor;
• Identificarea potențialelor riscuri în etapele de derulare a proiectelor, dispunerea implementării acțiuni de minimizare/anihilare a efectelor acestora și monitorizarea implementării măsurilor respective;
• Consultanță cu privire la întocmirea și gestionarea bugetelor și situațiilor financiare (prefinanțare, finanțare, rambursare etc.) aferente proiectelor;
• Consultanță cu privire la întocmirea situațiilor financiare necesare derulării și implementării proiectelor;
• Consultanță cu privire la monitorizarea cheltuielilor și efectuarea de evaluări permanente privind desfășurarea finanțării, conform graficelor de rambursare și valorilor aferente proiectelor;
• Consultanță cu privire la activități specifice proiectelor-programe;
• Analizează proiecte de pe ordinea de zi a ședințelor consiliilor locale/județene cu privire la aspecte ce țin de investiții și lucrări publice;
• Redactează petiții, cereri de informații publice, sesizări, amendamente în legătură cu situați referitoare la proiecte de investiții și lucrări publice;
• Raspunde întrebărilor specifice din partea aleșilor locali și întocmește opinii;
• Colaborează cu ceilalți colegi din departament, pentru soluționarea task-urilor și raspunde întrebărilor acestora legate de aspecte ce țin de proiectele publice de investiții și lucrări publice;
• Contribuie la organizarea evenimentelor de promovare a activității aleșilor locali din partea USR, ori
a sesiunilor de pregătire a acestora;
• Centralizează și arhivează materiale de lucru, pentru a rămâne la dispoziția departamentului/aleșilor locali.

Condiții de lucru ale postului:
• Desfășurarea activității: la birou, ocazional deplasări și de la distanță;
• Program normal de lucru, 8 ore/ zi, L-V: 9.00-18.00, cu pauză de masă.

 

Candidații interesați sunt rugați să trimiță CV-ul la adresa de e-mail: [email protected]
Prelucrarea datelor cu caracter personal cu ocazia recrutării se vă face de către USR conform Notei de informare privind prelucrarea datelor personale.

11.04.2022

Consultant Resurse umane în administrația publică

București, Romania

Full-time

Deschis

Consultant Resurse umane în administrația publică

Căutam un nou coleg pentru funcția de Consultant resurse umane în administrația publică, pentru a
se alătura Departamentului Suport aleși locali, din cadrul Secretariatului General al USR.

Profilul candidatului ideal:
• Absolvent de studii superioare în domeniul juridic/economic;
• Absolvent de programe de formare specializată și perfecționare în domeniul resurselor umane;
• Experiență relevantă în managementul resurselor umane, activitate în administrația publică;
• Cunoștințe juridice temeinice;
• Cunoștințe de operare/programare pe calculator, Microsoft Office Word și Excel, Outlook Express – nivel avansat;
• Capacitate organizatorică, seriozitate și responsabilitate;
• Capacitate de comunicare;
• Echilibru emoțional;
• Loialitate, integritate.

Scopul general al postului:
• Titularul postului trebuie să susțină activitatea politică a partidului USR, prin implicarea în
acțiunile și proiectele USR la nivel de administrație publică locală;
• Titularul postului face parte din Departamentul Suport aleși locali din cadrul Secretariatului General al USR, menit să sprijine activitatea aleșilor locali din partea USR, atât a celor care se află în
opoziție, cât și a celor care formează majoritate sau care dețin funcția de primar/viceprimar, președinte de consiliu județean etc;
• Activitatea titularului postului se va desfășura raportat la cererile punctuale ale aleșilor locali sau în baza unor proiecte inițiate în cadrul departamentului;
• Departamentul Suport aleși locali are un caracter multidisciplinar, iar membrii acestuia trebuie să conlucreze, fiind încurajați să fie creativi și să contribuie la îmbunătățirea activității departamentului.

Responsabilități:
• Acordă consultanță pentru implementarea prevederilor legale privind statutul funcționarilor publici și al personalului de la nivelul primăriilor și al altor instituții publice locale;
• Consultanță cu privire la încadrarea, redistribuirea, transferarea, detașarea, pensionarea sau încetarea contractului de muncă pentru aparatul propriu de specialitate al primarului sau al personalului angajat în cadrul serviciilor publice;
• Consultanță cu privire la procedurile de urmat cu privire la ocuparea posturilor din sistemul public, evaluarea profesională, disciplinară sau eliberarea din funcție a funcționarilor publici și a personalului contractual;

• Consultanță cu privire la bugetarea salariilor din sistemul public și cu privire la regimul juridic al celorlalte drepturi salariale, inclusiv cu privire la aplicarea prevederilor legale cu privire la efectuarea și salarizarea muncii peste programul normal de lucru;
• Monitorizează și controlează pentru serviciile publice și pentru instituțiile din subordinea consiliilor locale încadrarea, numărul de personal aprobat, precum și respectarea fondului de salarii aprobat prin bugetul local;
• Redactează petiții, cereri de informații publice, sesizări, amendamente cu privire la situații ce țin de resursele umane și guvernanță corporativă;
• Consultanță cu privire la normele de guvernanță corporativă pentru întreprinderile publice și redactarea de documente specifice, precum proiecte de hotărâri cu privire la aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță ale membrilor consiliilor de administrație, rapoarte anuale privind activitatea întreprinderilor, contracte de mandat cu membrii consiliilor de administrație;
• Consultanță cu privire la întocmirea declarațiilor de avere și interese și cu privire la cazurile de conflict de interese și incompatibilități;
• Contribuie la organizarea evenimentelor de promovare a activității aleșilor locali din partea USR ori a sesiunilor de pregătire a acestora;
• Colaborează cu ceilalți colegi din departament pentru soluționarea task-urilor și răspunde întrebărilor acestora legate de aspecte ce țin de resursele umane și guvernanță corporativă;
• Centralizează și arhivează materiale de lucru, pentru a rămâne la dispoziția departamentului/aleșilor locali.

Condiții de lucru ale postului:
• Desfășurarea activității: la birou, ocazional deplasări și de la distanță;
• Program normal de lucru, 8 ore/ zi, L-V: 9.00-18.00, cu pauză de masă.

Candidații interesați sunt rugați să trimiță CV-ul la adresa de e-mail: [email protected]


Prelucrarea datelor cu caracter personal cu ocazia recrutării se vă face de către USR conform Notei de informare privind prelucrarea datelor personale.

11.04.2022

Consultant Urbanism

București, Romania

Full-time

Deschis

Consultant Urbanism

Căutăm un nou coleg pentru funcția de Consultant urbanism, pentru a se alătura Departamentului Suport aleși locali, din cadrul Secretariatului General al USR.

Profilul candidatului ideal:
• Absolvent de studii superioare în domeniul științelor inginerești (precum architect/urbanist);
• Absolvent de programe de formare specializată și perfecționare în domeniul urbanismului/arhitectură;
• Experiență relevantă în domeniul urbanismului, activitate în administrația publică;
• Cunoștințe de operare pe calculator, Microsoft Office Word și Excel,  Outlook Express – nivel avansat;
• Capacitate organizatorică, seriozitate și responsabilitate;
• Capacitate de comunicare;
• Echilibru emoțional;
• Loialitate, integritate.

Scopul general al postului
• Titularul postului trebuie să susțină activitatea politică a partidului USR, prin implicarea în acțiunile și proiectele USR la nivel de administrație publică locală;
• Titularul postului face parte din Departamentul Suport aleși locali din cadrul Secretariatului General al USR, menit să sprijine activitatea aleșilor locali din partea USR, atât a celor care se află în opoziție, cât și a celor care formează majoritate sau dețin funcția de primar/viceprimar, președinte de consiliu județean etc.
• Activitatea titularului postului se va desfășura raportat la cererile punctuale ale aleșilor locali sau în baza unor proiecte inițiate în cadrul departamentului;
• Departamentul Suport aleși locali are un caracter multidisciplinar, iar membrii acestuia trebuie să conlucreze și sunt încurajați să fie creativi și să contribuie la îmbunătățirea activității departamentului.

Responsabilități:
• Verifică documentații de urbanism (PUD/PUZ/PUG), certificate de urbanism și autorizații de construire/demolare sau verifică în teren existența lucrărilor, realizarea acestora conform proiectelor autorizate și emite opinii cu privire la respectarea prevederilor legale incidente ori cu privire la aspecte de oportunitate;

• Emite recomandări pentru redactarea și emiterea de certificate de urbanism, autorizații de construire, avize tehnice specifice, proiecte privind planuri urbanistice, strategii de dezvoltare durabilă sau alte documente specifice;
• Analizează proiecte de pe ordinea de zi a ședințelor consiliilor locale/județene cu privire la aspecte ce țin de amenajarea teritoriului, urbanism sau dezvoltare durabilă, calitatea construcțiilor;
• Răspunde întrebărilor specifice din partea aleșilor locali;
• Compune petiții, cereri de informații publice, sesizări, amendamente în legătură cu situații referitoare la amenajarea teritoriului, urbanism sau dezvoltare durabilă, calitatea construcțiilor;
• Contribuie la organizarea evenimentelor de promovare a activității aleșilor locali din partea USR ori a sesiunilor de pregătire a acestora;
• Colaborează cu ceilalți colegi din departament pentru soluționarea task-urilor și răspunde întrebărilor acestora legate de aspecte ce țin de amenajarea teritoriului, urbanism sau dezvoltare durabilă, calitatea construcțiilor;
• Centralizează și arhivează materiale de lucru, pentru a rămâne la dispoziția departamentului/aleșilor locali.

Condiții de lucru ale postului:
• Desfășurarea activității: la birou, ocazional deplasări și de la distanță;
• Program normal de lucru, 8 ore/ zi, L-V: 9.00-18.00, cu pauză de masă.

Candidații interesați sunt rugați să trimiță CV-ul la adresa de e-mail: [email protected]
Prelucrarea datelor cu caracter personal cu ocazia recrutării se vă face de către USR conform Notei de informare privind prelucrarea datelor personale.

Notă de Informare în scopuri de recrutare